Nieuws

Monitor diversiteitsconvenant NBA: nog weinig vrouwen in bestuur accountantskantoren

Het aandeel vrouwen in de raad van bestuur van accountantskantoren is gemiddeld vijftien procent. In de raad van commissarissen van accountantskantoren is dat 44 procent. Vrouwen groeien nog te weinig door naar de (sub)top binnen accountantsorganisaties.

Dat blijkt uit de eerste rapportage gebaseerd op de monitor diversiteitsconvenant van de NBA.

De NBA nam in 2022 het initiatief tot het Convenant diversiteit & inclusie accountantskantoren. Accountantskantoren die zich hieraan verbinden, beloven hun kantoor qua personele samenstelling, ook voor wat betreft accountants, meer divers en inclusief te maken, op alle niveaus. Doel is om de teruglopende mate van diversiteit richting de (sub)top tegen te gaan (zogenaamde cohort consistentie).

De ondertekening van het diversiteitsconvenant is vrijwillig maar niet vrijblijvend, aldus de NBA. Onderdeel van het convenant is de toezegging om jaarlijks relevante informatie beschikbaar te stellen ten behoeve van de NBA monitor, om over de voortgang op een aantal duidelijke prestatie indicatoren (KPI's) te rapporteren. Inmiddels is de eerste monitorrapportage verschenen.

Resultaten monitor diversiteit en inclusie

Van de 39 kantoren die het convenant inmiddels hebben ondertekend, hebben 26 kantoren data aangeleverd voor de monitor. Uit de aangeleverde data blijkt onder meer dat het percentage vrouwen in raden van bestuur gemiddeld 15 procent is. In raden van commissarissen is dat gemiddeld 44 procent. Die resultaten zijn grotendeels gelijk aan drie jaar geleden (Diversiteit in jaarverslagen Top 20 Accountantskantoren 2020) en aan die uit de nationale Female Board Index 2023.

De accountantspopulatie (inclusief accountants in opleiding) binnen de kantoren bestaat voor 28 procent uit vrouwen. Slechts vier van de 26 kantoren hebben een min of meer gelijke man/vrouw-verdeling qua accountants. Vrouwen stromen relatief veel uit en groeien met name niet door in de stap van medior naar senior en van de subtop naar de top.

Zeven van de 26 organisaties geven aan culturele diversiteit te meten, waarbij één organisatie data kan aanleveren over de culturele identiteit. Inclusie wordt door veertien van de 26 kantoren gemeten via medewerkerstevredenheidsonderzoeken en cultuurscans.

Monitoring in ontwikkeling

De deelname aan het convenant is work in progress, aldus de NBA. Een aantal kantoren kon nog geen data aanleveren. Sommigen gaven aan dat de systemen hierop nog niet ingericht zijn. Anderen noemden tijdsdruk als obstakel. De NBA vraagt deze kantoren om bij de volgende monitor wel informatie aan te leveren.

De monitor geeft belangrijke stuurinformatie, op basis waarvan kantoren maatregelen kunnen nemen om de uitstroom van vrouwelijke accountants in een doorstroom te veranderen. Met het publiceren van de eerste rapportage roept de NBA ook andere kantoren op zich aan te sluiten bij het convenant. Meer over het convenant is te vinden via nba.nl/diversiteit.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.