Nieuws

Verkiezingsprogramma's politieke partijen zeggen niet veel over accountants

In aanloop naar de verkiezingen van 22 november presenteren de diverse politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. Alleen D66 en het CDA schenken daarin enige aandacht aan het accountantsberoep. De inhuur van externe adviseurs komt wel bij diverse partijen aan de orde.

Hoewel D66-minister Kaag van Financiën de nieuwe Wet toekomst accountancysector nog onder haar hoede heeft, beperkt D66 zich in haar programma tot een statement over het verhogen van de Europese omzetgrens voor verplichte accountantscontrole. Daarbij sluit de partij aan bij het standpunt van de NBA. Niet verbazend, omdat Kaag mede op verzoek van de NBA in Brussel eerder aandacht vroeg voor verhoging van die controlegrenzen.

Het CDA schrijft over de relatie tussen rijksoverheid en decentrale overheden. Grote taken zijn gedecentraliseerd, soms met te weinig financiële middelen, stelt de partij. Ondertussen blijft de rijksoverheid prioriteiten stellen die via specifieke uitkeringen en verantwoordingsmechanismen tot stand komen. Dat zorgt voor veel extra bureaucratie en accountantscontroles, wat weer meer tijd en geld vraagt van gemeenten.

Inhuur van consultants

Andere partijen zeggen niks over het accountantsberoep, maar diverse partijen gaan in hun programma's wel in op de afhankelijkheid van de overheid van externe inhuurkrachten en consultants. De combinatie GroenLinks/PvdA pleit voor actieve handhaving van de norm dat maximaal tien procent van de personeelsuitgaven naar externe inhuur mag gaan. In 2022 was dat nog ruim veertien procent; de overheid spendeerde toen 2,7 miljard euro aan externe adviseurs.

Nieuw Sociaal Contract (NSC), de nieuwe partij van Pieter Omtzigt,  wil "een stevige rem" op externe inhuur en neemt flexwerkers liever in vaste dienst, "zodat deskundigheid en ervaring binnen de overheidsorganisaties blijven". De SP vindt dat overheden meer moeten investeren in eigen kennis en kunde van medewerkers en "minder afhankelijk worden van allerlei dure consultants en adviseurs". Ook Volt stelt dat de overheid te veel leunt op extern advies.

Het CDA spreekt alleen van snijden in de inhuur van consultants en externe bureaus bij de rijksoverheid. BBB constateert dat consultants geen positief effect hebben op de afstand tussen overheid en burger.

Fraude, privacy en lastendruk

Fraude en corruptie komen beperkt terug in de partijprogramma's, zoals bij de SP. Die partij pleit voor het afpakken van winsten van frauderende bedrijven. Verder moet Europa beter samenwerken bij de aanpak van internationale criminaliteit. Daarvoor pleiten ook Volt en NSC.

De VVD wil zero tolerance beleid op werkplekken die gevoelig zijn voor corruptie. De mogelijkheden voor publieke organisaties, private partijen en samenwerkingsverbanden om onderling info uit te wisselen om georganiseerde criminaliteit of fraude tegen te gaan, moet worden verbeterd.

De BBB wil graag vasthouden aan transacties met contant geld, zonder extra controle van de kant van de overheid of de financiële sector. Maar barrières in privacywetgeving moeten wel worden weggehaald voor informatie-uitwisseling bij zware criminaliteit.

NSC zegt iets over lastendruk en wil het aantrekkelijker maken voor kleine werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen. Dat vraagt om minder administratieve lasten voor mkb'ers, onder meer door bij nieuwe wetgeving een mkb-uitvoeringstoets in te voeren. "Papieren tijgers" moeten worden geschrapt, zoals de rapportageplicht voor werkgebonden mobiliteit.

Accountantscontrole van politieke partijen

Een rondje langs de financiële verantwoordingen van de huidige partijen in de Tweede Kamer laat zien dat die een voorkeur hebben voor kleinere en middelgrote accountantskantoren om hun cijfers te controleren.

Zo toetste Lentink De Jonge uit Harderwijk de cijfers van BBB en het Rotterdamse Prime de verantwoording van BIJ1. Yilmaz & Van Zuijlen uit Capelle a/d IJssel controleerde Denk, Van Noort Gassler & Co bekeek de verantwoording van Forum voor Democratie, Lucro uit Rijswijk toetste de cijfers van 50PLUS, GB uit Santpoort bekeek de Groep Van Haga en Eshuis uit Enschede de Groep Omtzigt.

WITh Accountants controleerde de cijfers van de PvdA, Horatio uit Amstelveen gaf een verklaring af voor de Partij voor de Dieren, RA12 uit Veenendaal toetste de SP en Maikoe en Maikoe uit Den Haag bekeek de financiële verantwoording van onafhankelijk Kamerlid Gündoğan.

Van Ree uit Nieuwegein bediende zowel de ChristenUnie als de SGP. En Baker Tilly mag een echte Tweede Kamer-specialist worden genoemd: dat kantoor controleerde de cijfers van de VVD, het CDA, D66, JA21 en de PVV.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer vallen in een voor accountants belangrijke week. De verkiezingsdag van 22 november is daags na de presentatie van het eindrapport van de Kwartiermakers toekomst accountancysector en één dag voor de Accountantsdag

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.