Nieuws

NBA gaat slotrapportage kwartiermakers nader bestuderen

Het eindrapport van de Kwartiermakers toekomst accountancysector verdient nadere bestudering, aldus de NBA. Dat gaat de beroepsorganisatie de komende dagen doen.

De NBA is kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn zeer erkentelijk voor hun belangrijke werk. De beroepsorganisatie ziet in het rapport veel aanknopingspunten om het gesprek met de sector en stakeholders over verdere kwaliteitsverbetering voort te zetten.

Die uitnodiging van de Kwartiermakers toekomst accountancysector neemt de NBA graag aan. Voorafgaand aan de ledenvergadering op 11 december spreekt de NBA daarnaast met haar leden om hun reacties op te halen. De kwartiermakers leggen terecht nadruk bij de rol en verantwoordelijkheid van alle partners in de keten, maar er ligt vooral een grote opdracht bij de sector, aldus de NBA.

Expertgroep

Samen met het rapport van de kwartiermakers is ook een rapport aangeboden door de Expertgroep, die zich de afgelopen maanden heeft gebogen over het beroepsprofiel en de opleiding voor het accountantsberoep. De NBA was mede-opdrachtgever van dit rapport. Daarbij staat de toekomstbestendigheid van het beroep centraal: enerzijds de bijdrage die accountants leveren aan het publiek belang en anderzijds de aantrekkelijkheid van het beroep, om zo voldoende instroom te kunnen bewerkstelligen.

Veel aanbevelingen van de Expertgroep vergen nadere uitwerking. De NBA stelt vast dat sommige voorstellen aansluiten bij wensen die binnen de sector en ook bij het NBA-bestuur leven. Een van die aanknopingspunten is de erkenning van het belang van accountants in de samenstelpraktijk.

Positief is volgens de NBA ook dat, om eindeloos stapelen van nieuwe taken in een toch al vol beroep (en opleiding) het hoofd te bieden, wordt gekozen voor onderscheid tussen een basis accountant en verschillende specialisaties. Dat maakt verbreding van de instroom beter mogelijk. De NBA dankt ook de Expertgroep, bestaande uit Leen Paape, Edith Hooge en Margreeth Kloppenburg, voor hun uitgebreide rapport.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.