Nieuws

NBA kritisch over concept-wet beoordeling arbeidsrelaties

De openbare consultatie van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden heeft meer dan elfhonderd reacties opgeleverd. Ook de NBA heeft gereageerd; de beroepsorganisatie vreest dat de nieuwe wet "averechts" zal werken.

Het kabinet wil met de nieuwe wet, bedoeld om schijnzelfstandigheid van zzp'ers terug te dringen, bijdragen aan een betere balans tussen het werken met zelfstandigen en met werknemers in loondienst.

Voor de wet is onder meer gekeken hoe rechters in het verleden hebben beslist in dit soort zaken. De consultatie is eerder deze maand gesloten en leverde in totaal liefst 1111 reacties op.

Reactie NBA

Omdat accountants vanuit meerdere perspectieven betrokken kunnen zijn bij de nieuwe wet, heeft ook de NBA gereageerd op het voorstel. De beroepsorganisatie pleit onder meer voor een duidelijker toetsings- en normenkader voor de beoordeling of sprake is van een arbeidsovereenkomst, zonder veel ruimte voor 'grijze gebieden'.

Kwetsbare werkenden die tegen een laag uurtarief werken, moeten meer arbeidsrechtelijke bescherming krijgen door verlaging van de drempel voor het opeisen van een arbeidsovereenkomst. Om schijnzelfstandigheid binnen de accountantssector zelf te voorkomen, moet worden overlegd over de wijze van kwalificeren van bepaalde werkrelaties.

Heldere norm nodig

Een heldere norm is nodig, aldus de NBA in een uitgebreide brief aan minister Van Gennip van SZW. De beroepsorganisatie is kritisch: "Ons inziens werkt het wetsvoorstel juist averechts en geeft het niet de gewenste zekerheid in het 'grijze gebied'." Volgens de NBA dragen de concept-wetsvoorstellen in de huidige vorm "niet noemenswaardig" bij aan de doelstellingen van de nieuwe wet.

De concept-wet kreeg recent ook al kritiek van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), die stelde dat het voorstel eerder tot meer dan minder regeldruk voor burgers en bedrijven zal leiden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.