Nieuws

NBA wil tuchtrechtelijke maatregelen bij examenfraude

Naar aanleiding van de berichtgeving over examenfraude bij grote accountantskantoren kondigt de NBA een aantal maatregelen aan. De beroepsorganisatie wil waar nodig tuchtrechtelijke maatregelen, trekt de huidige kennistoets terug en dringt aan op snelle afronding van de interne onderzoeken bij kantoren.

De NBA beschouwt de verschillende vormen van geconstateerde examenfraude als een schending van de door alle accountants afgelegde beroepseed en van de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). Proportionaliteit is belangrijk, aldus de beroepsorganisatie, maar voor nader te bepalen ernstige gevallen van examenfraude ligt tuchtrechtelijke opvolging voor de hand. Het oordeel is uiteindelijk aan de Accountantskamer.

De NBA overlegt met de kantoren en de AFM over de vraag welke rol er ligt voor de beroepsorganisatie met betrekking tot tuchtrechtelijke gevolgen van de geconstateerde feiten. Om individuele leden naar de tuchtrechter te kunnen sturen, moet de beroepsorganisatie over hun gegevens beschikken.

Kennistoets

De NBA trekt verder alle vragen van de verplichte kennistoets terug en werkt met voorrang aan nieuwe vragen en antwoorden. Volgens de beroepsorganisatie is niet meer te garanderen dat de huidige set van vragen en antwoorden van de kennistoets nog bruikbaar is. Mogelijk zijn er immers antwoordensets in omloop.

De NBA riep de zes oob-kantoren bij elkaar, die op dit moment intern onderzoek doen naar de gang van zaken bij verplichte toetsen. Hierbij is gesproken over de feiten en de gevolgen van die feiten, de kaders waarbinnen de geconstateerde feiten worden beoordeeld en de mogelijke consequenties voor individuele accountants.

Deze gesprekken worden de komende periode, tot aan de afronding van de onderzoeken voortgezet. Om hun interne onderzoek beter uit te kunnen voeren, stelt de NBA vragen en antwoorden van de kennistoets desgevraagd beschikbaar aan de kantoren.

De onderzoeken bij de oob-kantoren duren erg lang, al meer dan een halfjaar. De NBA pleit er voor dat alle onderzoeken nu snel worden afgerond, zodat de sector voor de zomer van 2024 stappen kan zetten ter verbetering.

Evaluatie PE-systematiek

De NBA kondigde al eerder aan dat de huidige systematiek van permanente educatie en verplichte kennistoetsen wordt geƫvalueerd. Zodra die evaluatie gereed is en een nieuw model is ontwikkeld, laat beroepsorganisatie dat door een externe deskundige toetsen op fraudegevoeligheid.

De NBA blijft tegelijk wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele accountant voor zijn of haar eigen professionele ontwikkeling. Daar past vanzelfsprekend geen frauduleus handelen bij, benadrukt de beroepsorganisatie.

De NBA roept alle accountantskantoren op, om na te gaan of de procedures bij de verplichte kennistoetsen en permanente educatie voor accountants strikt worden nageleefd. Hierover kunnen kantoren met de NBA contact opnemen voor advies.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.