Nieuws

SRA wil dat politiek kiest voor minder regeldruk en meer vertrouwen

Kantorenorganisatie SRA roept in een manifest de politiek op om te kiezen voor meer vertrouwen en minder regeldruk. Inzet van de SRA is om de neerwaartse spiraal te doorbreken, om regeldruk en incidentenpolitiek in heel ondernemend Nederland om te buigen.

Grote maatschappelijke uitdagingen, geopolitieke problemen, krapte op de arbeidsmarkt en de onderliggende vertrouwens- en solidariteitscrisis zijn volgens de SRA voorbeelden van verkiezingsthema's die uiteindelijk hun weerslag hebben op keuzes voor de toekomstige economie, welvaart en samenleving.

Belang mkb

De SRA benadrukt het belang van het mkb als ruggengraat van de economie in een toekomstbestendig en welvarend Nederland. Mkb-ondernemingen zijn verantwoordelijk voor 60 procent van de toegevoegde waarde binnen de economie en voor 70 procent van de werkgelegenheid, aldus de kantorenorganisatie. "Driekwart van de ondernemers verwacht na de verkiezingen echter geconfronteerd te worden met vooral meer eisen, meer regels en hogere kosten."

Volgens de SRA ervaren de aangesloten accountantskantoren dagelijks met welke regeldruk klanten in het mkb worden geconfronteerd. "Regeldruk ontstaat doordat de overheid regelmatig op basis van incidenten maatregelen neemt en nieuwe wet- en regelgeving opstelt. Dit overheidswantrouwen schaadt het mkb en kost uiteindelijk de hele samenleving veel." Ook de toegevoegde waarde van accountantskantoren staat onder druk, meent de organisatie.

Neerwaartse spiraal

Door incidenten bij enkele kantoren in het Wta-domein "is het vertrouwen in de 'hele sector' tanend", stelt de SRA. "Om dat vertrouwen te herstellen, vertonen partijen een controlereflex door maatregel op maatregel te stapelen, terwijl er toch zoveel goed gaat bij de andere 20.000 wettelijke controleopdrachten."

De SRA wil uiteraard dat excessen worden aangepakt. "Maar in plaats van in de heterogene groep van Wta-vergunninghouders vanuit vertrouwen te kijken naar passende oplossingen, krijgt de 'hele sector' one size fits all-maatregelen opgelegd die kunnen leiden tot een neerwaartse spiraal."

De kantorenorganisatie vindt het belangrijk en noodzakelijk om samen met alle relevante partijen "te investeren in vertrouwen, vereenvoudiging, voorspelbaarheid en oplossingen op maat". Volgens de SRA is dat "essentieel voor een florerend mkb, sterke accountantskantoren, blijvende welvaart, banen, innovaties en maatschappelijke transities".

SRA-manifest 'Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk'

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.