Nieuws

AFM: 'Zet opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling beter in'

Accountantsorganisaties met een reguliere vergunning die een onvoldoende kregen bij de laatste toetsingen door NBA of SRA, vertonen overeenkomsten waar andere kantoren mogelijk van kunnen leren. Ze kunnen de kwaliteitswaarborg 'Opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling' (OKB) beter benutten en kampen met gebrek aan tijd en middelen.

Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bij de aankondiging van een nieuw themaonderzoek naar de OKB bij reguliere vergunninghouders. Vooruitlopend daarop deelt de AFM een aantal sectorbrede aanbevelingen.

Voldoende kennis en diepgang

De OKB is gericht op het voorkomen van ernstige tekortkomingen in de kwaliteit van wettelijke controles. Bij de meerderheid van de onvoldoende getoetste controles was wel een OKB uitgevoerd door het kantoor of een externe partij. Die OKB had de geconstateerde tekortkomingen dus niet gedetecteerd of voorkomen. De AFM adviseert om de informatie van de toezichthouder hierover te raadplegen, evenals de NBA-handreiking OKB.

Andere kwaliteitswaarborgen

Er wordt beperkt gebruikgemaakt van andere kwaliteitswaarborgen, aldus de AFM. Het interne kwaliteitsonderzoek IKO kan beleidsbepalers inzicht geven in de gerealiseerde kwaliteit na afronding van de wettelijke controle en in de kwaliteit van de OKB. Ook kan dossiercoaching, bijvoorbeeld op vaktechnische, procesmatige of gedragsmatige aspecten, een goede ondersteuning zijn gedurende de wettelijke controle. Consultaties kunnen ook bijdragen aan de kwaliteit van de wettelijke controle.

Om deze kwaliteitswaarborgen te versterken adviseert de AFM om de informatie van de toezichthouder daarover te raadplegen.

Voldoende tijd en middelen

Veel onvoldoende getoetste wettelijke controles werden uitgevoerd door een beperkt aantal teamleden, zo blijkt. Volgens de AFM gaven de betrokken accountants aan dat hun ‘span of control’ vaak te groot was. Daarnaast bleken controleteams kwetsbaar, bijvoorbeeld bij ziekte of het uit dienst treden van een teamlid. De AFM heeft in december ook aandacht gevraagd voor de evaluatie van onder meer tijd en middelen bij aanvaarding en continuering van wettelijke controles.

Themaonderzoek naar toepassing OKB

Sinds 2022 vallen de reguliere vergunninghouders onder het uitvoerend toezicht van de AFM. De NBA en de SRA hebben meerdere accountantsorganisaties aan de AFM overgedragen, die het oordeel 'onvoldoende' hadden ontvangen. De toezichthouder geeft, naast gerichte toezichtacties voor deze kantoren, ook een aantal sectorbrede aanbevelingen.

De AFM start in 2023 een themaonderzoek naar de OKB bij accountantsorganisaties met een reguliere vergunning.

Bron: AFM

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.