Nieuws

PwC schikt voor anderhalve ton met OM in Econosto-zaak

PwC heeft een schikkingsvoorstel geaccepteerd van het Openbaar Ministerie (OM) voor de rol van het accountantskantoor in de Econosto-zaak. PwC betaalt een boete van 150.000 euro voor "strafbare betrokkenheid bij het openbaar maken van valse jaarrekeningen".

In april 2021 werd bekend dat enkele dochterbedrijven van SHV Holdings ruim veertig miljoen euro aan het OM moesten betalen wegens ambtelijke en niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en overtreding van internationale handelssancties. Het OM ging daarvoor een schikking aan met Econosto Mideast BV, Econosto NV en ERIKS NV.

Het OM onderzocht daarnaast ook de rol van PwC, in verband met de bij de Kamer van Koophandel ingediende jaarrekeningen van Econosto Mideast BV over de boekjaren 2009 en 2010. Uit dit onderzoek bleek volgens het OM dat het accountantskantoor "verwijtbare betrokkenheid bij de totstandkoming van de jaarrekeningen heeft gehad, die op een essentieel punt in kwalitatief opzicht niet overeenstemmen met de werkelijkheid".

Schikking

Hoewel het OM benadrukt dat het maatschappelijk verkeer erop moet kunnen vertrouwen dat een jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid, ziet het ook genoeg reden om de zaak te schikken. Medewerkers van PwC hebben meegewerkt aan het onderzoek en ook heeft de tuchtrechter zich al uitgesproken over de rol van enkele individuele accountants in het onderzochte feitencomplex, aldus het OM.

Bovendien heeft PwC verbetermaatregelen getroffen om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Met de schikking wordt verdere strafvervolging voorkomen; het OM ziet de transactie als "passende en effectieve afdoening".

Begin 2017 maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekend een onderzoek in te stellen naar de rol van PwC bij Econosto, na berichtgeving in NRC. De AFM diende in 2018 tuchtklachten in bij de Accountantskamer tegen twee accountants van PwC die betrokken waren bij het Econosto-dossier. Die klachten hadden betrekking op controles over de boekjaren 2011-2014.

Bron: OM/Accountant

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.