Nieuws

GT: Groei aandeel vrouwen in leidinggevende functies stokt

Een door de pandemie veroorzaakte verandering in het werkveld, heeft voor vrouwen in senior leiderschap weinig vooruitgang opgeleverd. Het afgelopen jaar steeg het aandeel vrouwen in leidinggevende posities nauwelijks.

Dat blijkt uit Grant Thornton's International Business Report (IBR) 2023, het onderzoek naar het bedrijfsleven in de wereldwijde middenmarkt. Tenzij er meer aandacht wordt gegeven aan flexibele manieren van werken en landen aanvullende stappen ondernemen om vrouwen in hogere leidinggevende functies te ondersteunen, wordt in 2025 wereldwijd nog maar een derde van de senior leiderschapsposities in bedrijven in het middensegment bekleed door vrouwen.

Hoewel het totale aantal vrouwen in senior leidinggevende functies blijft stijgen, blijkt uit het meest recente onderzoek van Grant Thornton dat de vooruitgang traag verloopt. Sinds het onderzoek in 2003 voor het eerst werd uitgevoerd, steeg het percentage vrouwen in leidinggevende posities met 13 procent. Het afgelopen jaar is het aantal vrouwen echter slechts met een half procentpunt gestegen, tot 32,4 procent.

Flexibel werken

Uit het onderzoek blijkt dat veel bedrijven in het middensegment zich richten op opvolgingsplanning, om meer vrouwen in senior leidinggevende posities te krijgen. Hiertoe rekenen zij ook programma's voor mentorschap, coaching, leiderschapsontwikkeling en welzijn.

Daarnaast zal het aantal vrouwen in leidinggevende functies aanzienlijk toenemen, als meer bedrijven flexibel werken accepteren en de juiste organisatiecultuur ontwikkelen om dit te ondersteunen. Volgens Grant Thornton kennen bedrijven waar flexibele, hybride en thuiswerkmodellen worden gehandhaafd het hoogste aantal vrouwen in leidinggevende functies.

Kantelpunt

"De drempel van 30 procent werd gezien als een 'kantelpunt' dat een versnelling naar meer genderevenwicht op de werkvloer zou betekenen", aldus Karitha Ericson, global leader of network capability and culture bij GT. "Gezien de gestage verandering sinds de middelgrote ondernemingen in ons onderzoek 30 procent hebben bereikt, is het duidelijk dat we nu meer vastberadenheid moeten tonen om de voordelen van diversiteit optimaal te benutten".

Volgens Monique Pisters, partner international tax en IBC director bij Grant Thornton Nederland, is het duidelijk dat de finishlijn voor gendergelijkheid in leidinggevende functies nog niet in zicht is. "Dit is een marathon, geen sprint. Ik denk dat vrouwelijke rolmodellen in leidinggevende functies een belangrijk middel zijn in deze marathon. Zij stimuleren andere vrouwen om ook hogerop te komen, door te laten zien dat het mogelijk is."

Grant Thornton International Business Report 2023

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.