Nieuws

Pheijffer: Private equity in accountancy 'niet zonder risico's'

Het recente sectorbericht van de AFM over private equity in de accountancy zorgt voor gemengde reacties. Nyenrode-hoogleraar Marcel Pheijffer noemt het "naïef" te veronderstellen dat het private investeerders "niet primair om de knikkers" gaat.

Pheijffer stelt in zijn column in het FD het standpunt van de AFM te delen en "zou dan ook liever zien dat accountantsorganisaties andere wegen zoeken om tot kwaliteitsimpulsen te komen". De Autoriteit Financiële Markten stelde in het sectorbericht de risico’s van private equity in de sector vooralsnog zwaarder te wegen dan de voordelen.

Pheijffer geeft aan dat het fenomeen private equity in de accountancy komt overwaaien vanuit de VS. Overnameadviseurs wijzen daarbij vooral op financieel gerelateerde zaken: efficiencywinst, schaalvoordelen, rendement, groei door overnames, gunstige proposities voor aandeelhouders van accountantsorganisaties en aantrekkelijker positie voor het aantrekken van jong talent.

"Zo nu en dan komt het woord 'kwaliteit' in uitingen voor, maar dat lijkt niet de dominante trigger te zijn", aldus de hoogleraar. "Terecht dus dat de AFM constateert dat de duurzame borging van kwaliteit door commerciële prikkels onder druk kan komen te staan."

Perverse prikkels

Nu de afgelopen jaren veel tijd en energie is gestoken in kwaliteitsverbetering binnen de sector, moet worden gewaakt dat via private investeerders weer "perverse prikkels" worden binnengehaald, waarschuwt Pheijffer. "Natuurlijk benoemen alle partijen het belang van kwaliteit. Maar het is naïef te veronderstellen dat het bij hen niet primair om de knikkers zal gaan."

Dat de NBA in reactie op het sectorbericht van de AFM begrip toont voor de positie van accountantskantoren, "wekt verbazing", aldus Pheijffer. "De NBA heeft volgens de wet niet tot taak de belangen van accountantsorganisaties te behartigen. Daarom was het gepaster geweest indien de NBA zich in deze terughoudender had opgesteld."

Nuance

Het FD geeft in een redactioneel commentaar aan de zorgen van de AFM over de opkomst van private equity in de accountancy te begrijpen. "Wel is enige nuance op zijn plaats", stelt de krant. "In de accountancy is al sprake van commercialisering, ook zonder private-equitypartijen. Accountantsorganisaties die partnerschappen zijn, handelen ook niet louter uit maatschappelijk plichtsbesef."

Volgens de krant kan de komst van private investeerders "leiden tot grotere spelers, en dat is misschien wel een goede zaak". Want de big four zijn nu te dominant en hebben hun eigen problemen met perverse prikkels, omdat ze zowel assurance- als adviesdiensten aanbieden. "Een sterkere 'Little Big Four' is vanuit concurrentieperspectief dan ook juist welkom", meent het FD.

Als de AFM nu niet genoeg capaciteit heeft om hierop toezicht te houden, is volgens de krant "het antwoord niet per se het uitsluiten van nieuwe investeerders, maar het uitrusten van de toezichthouder met genoeg middelen om hen bij de les te houden".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.