Nieuws

Zes beursfondsen zonder accountant moeten Euronext verlaten

Zes ondernemingen die zijn genoteerd aan de Amsterdamse beurs Euronext, moeten die notering inleveren. Ze zijn er niet in geslaagd om door een accountant afgetekende jaarcijfers te overleggen.

Ondernemingen die niet aan de verplichtingen van een beursnotering voldoen, worden door Euronext voor maximaal twee jaar op het 'strafbankje' gezet. Eén van de redenen daarvoor is het niet kunnen publiceren van een jaarrekening die gecontroleerd is door een accountant met een oob-vergunning van de AFM.

Na twee jaar op het strafbankje kan Euronext een procedure starten (delisting) om de beursnotering te schrappen. Van de tien beursfondsen op het strafbankje worden er nu dus zes geschrapt door de beurs; de deadline daarvoor verliep op 13 april na het sluiten van de beurs.

Het gaat om de bedrijven Alumexx NV, DGB Group NV, Geojunxion, Lavide Holding, Bever Holding en New Sources Energy. Tegenover het FD zegt René van Vlerken, hoofd noteringen bij Euronext Amsterdam, met het schrappen van de zes bedrijven "de reputatie, stabiliteit en kwaliteit van de Nederlandse kapitaalmarkt" te willen borgen. Vier andere beursfondsen hebben nog tot begin juni om aan hun publicatieverplichtingen te voldoen.

Geen accountant te vinden

Beleggersorganisatie VEB waarschuwde in december vorig jaar al voor het schrappen van de tien beursfondsen wegens het niet kunnen vinden van een accountant. Beursfondsen kunnen in Nederland voor een controle alleen terecht bij de zes oob-kantoren (Deloitte, PwC, EY, KPMG, BDO en Mazars).

Directeur Peter Paul de Vries van MidkapNL, belangenvereniging voor kleinere beursfondsen, tevens ceo van beursfonds Value8 dat ook op het strafbankje zit, stelt in het FD dat er gewoon geen oob-accountants beschikbaar zijn. "BDO en Mazars nemen geen nieuwe beursfondsen aan en de grote vier hebben besloten kleinere bedrijven niet te bedienen."

Maar volgens VEB-directeur Gerben Everts slagen andere kleine beursfondsen, zoals NX Filtration en Porceleyne Fles, er wel in om een accountant te vinden. "Het kan dus wel."

Aanwijzingsbevoegdheid

In een reactie stelt de NBA dat de regels van Euronext "helder zijn en transparant en non-discriminatoir" worden toegepast. "Wij herkennen het probleem van schaarste op de accountantsmarkt", aldus de NBA. "Maar dat zegt niet noodzakelijkerwijs iets over de bedrijven die nu gedelist worden. Er zijn ook andere redenen denkbaar waarom een onderneming geen accountant kan vinden."

In het FD legt de beroepsorganisatie uit dat een accountant een controleopdracht ook kan weigeren "omdat hij specifieke sectorkennis en kunde niet heeft, of omdat de entiteit zijn interne beheersing niet op orde heeft". Dat laatste argument noemt Everts van de VEB ook.

In het voorstel voor de nieuwe Wet toekomst accountancysector wordt een ‘aanwijzingsbevoegdheid’ voor de NBA geregeld. De beroepsorganisatie krijgt dan de bevoegdheid om een accountant aan te wijzen, maar dan moet wel sprake zijn van "redelijke en tijdige inspanningen" van de onderneming om zelf een accountant te vinden.

De NBA is voorstander van beperking van de aanwijzingsbevoegdheid tot alleen oob-ondernemingen. Voor andere wettelijke controles is er, met circa 250 accountantskantoren met een reguliere AFM-vergunning, keus genoeg.  

Zes maanden

Na formeel bericht van Euronext Amsterdam over het delistingproces, hebben de zes beursfondsen twee weken om te antwoorden. Daarna start de daadwerkelijke delisting, die een half jaar duurt.

Mocht een beursfonds er in die zes maanden in slagen alsnog een accountant te vinden, dan kan de notering aan de beurs worden behouden. Zo niet, dan moet de onderneming een alternatief zoeken, zoals een notering aan een andere beurs.

Ladderproducent Alumexx is nog in gesprek met een accountant en overweegt als alternatief vertrek naar de beurs in Brussel. Holdingbedrijf Lavide werkt aan een nieuwe notering aan de beurs in Parijs. Van de overige vier is nog niet bekend wat ze gaan doen, aldus het FD.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.