Nieuws

RB: 'Voorkom eindeloze procedures, schrap box 3, belast vermogensinkomsten in box 1'

Het Register Belastingadviseurs (RB) bepleit een omslag in het denken over oplossingen voor het probleem van forfaitaire rendementen in box 3. Het is volgens de beroepsorganisatie verstandiger en logischer om werkelijke vermogensinkomsten net als inkomen uit onder meer arbeid in box 1 te belasten. Daardoor wordt aangesloten bij een beproefde systematiek van belastingheffing.

Dat schrijft het RB in een visiestuk aan de vooravond van het Kamerdebat Toekomst box 3 op 9 mei.

"Box 3 is al jaren een belastingtechnische en juridische uitdaging, wegens de forfaitaire rendementen die leiden tot onevenredige heffingen. Het Kerstarrest van de HR heeft dit acuut aan het licht gebracht. Het RB voorziet dat er een eindeloze discussie en juridische strijd zal blijven bestaan zolang er met deze forfaitaire rendementen wordt gewerkt. Op het moment dat vanaf 2027 werkelijke inkomsten uit vermogen worden belast, is het verstandiger om box 3 in het geheel te schrappen en deze in box 1 te belasten", aldus Sylvester Schenk, fiscaal directeur van het RB.

Uitgangspunten

In het visiestuk schetst de beroepsorganisatie de uitgangspunten voor een nieuwe belasting op vermogen:

  • Heffing dient niet plaats te vinden over een forfaitair inkomen, maar over het daadwerkelijk genoten inkomen uit sparen en beleggen.
  • Ontzie kleine spaarders en beleggers door een inkomensdrempel voor inkomsten uit vermogen.
  • Belastingplichtigen met een hoger inkomen dienen meer belasting te betalen dan mensen met een lager inkomen.
  • Door de inkomsten uit vermogen te belasten in box 1 worden over deze inkomsten premies volksverzekeringen geheven.
  • Door het indexeren van de tariefschijven in box 1 en de inkomensdrempel wordt inflatie (deels) niet belast.
  • Het systeem van belastingheffing over vermogen dient zoveel als mogelijk inpasbaar te zijn in de bestaande systematiek van wet- en regelgeving, zodat niet of nauwelijks nieuwe fiscale regelingen hoeven te worden getroffen.
  • Het dient een betrekkelijk eenvoudig systeem te worden. Elke belastingplichtige met een gezond boerenverstand moet het stelsel kunnen begrijpen en daardoor in de praktijk ook kunnen toepassen. Er moet worden voorkomen dat belastingplichtigen met 'eenvoudige' spaartegoeden en beleggingen professionele ondersteuning nodig gaan hebben bij het aangeven van hun inkomen.
  • Box 2 blijft naast box 1 bestaan.

De vaste commissie Financiƫn van de Tweede Kamer vergadert op 9 mei over de toekomst van Box 3.

Visiestuk RB

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.