Nieuws

NBA reageert op onderzoek AFM en presenteert visie op fraude-expertise

De bevindingen van de AFM in haar rapport over frauderisicoanalyse door accountants zijn in lijn met eerdere aanbevelingen van de NBA rondom fraude. Dat stelt de beroepsorganisatie in een reactie op het onderzoek van de toezichthouder. De NBA presenteert ook een visie op de inzet van fraude-expertise.

De NBA drong vorig jaar, via een oorzakenanalyse en een publieke management letter, bij leden aan op een meer professioneel-kritische houding ten aanzien van fraude en frauderisico’s. Het soms ontbreken van de gewenste rolopvatting was daarnaast aanleiding voor een breed cultuurprogramma, dat de beroepsorganisatie moment uitvoert.

In haar reactie merkt de NBA wel op dat het AFM-rapport alleen ingaat op de frauderisicoanalyse en dus geen totaaloordeel betreft over de kwaliteit en het functioneren van accountants.

De NBA zal met AFM in gesprek gaan over de aandachtspunten voor de sector en hoe zij kan bijdragen aan de ontwikkeling van praktische handvatten. "Uiteraard heeft de NBA veel aandacht voor de professioneel-kritische instelling en de alertheid op frauderisico's bij de ontwikkeling van het beroepsprofiel", aldus de beroepsorganisatie.

Tegelijk stelt de NBA dat aandacht voor fraude niet alleen een taak is voor accountants, maar dat binnen de gehele verslaggevingsketen meer aandacht voor frauderisico's en voor fraudepreventie nodig is. De beroepsorganisatie roept haar leden, zowel controlerende accountants als accountants in business, en alle andere betrokkenen op om invulling te geven aan de aanbevelingen uit de eerdere publieke management letter en het AFM-rapport.

Beleidsvisie

Daarnaast heeft de NBA op 7 juni een eigen Beleidsvisie fraude-expertise naar de Kwartiermakers toekomst accountancysector gestuurd. Hierin stelt de NBA een aantal maatregelen voor, om de kwaliteit van de frauderisicoanalyse en de fraudeaanpak in de controle door accountants te verbeteren.

De NBA stelt onder andere voor dat accountantsorganisaties vastleggen onder welke omstandigheden en in welke fase van de controle inzet van fraude-expertise nodig is. Voordat een opdracht voor jaarrekeningcontrole wordt geaccepteerd, moet de accountantsorganisatie nagaan of voldoende fraude-expertise beschikbaar is.

De voorstellen in de beleidsvisie moeten volgens de NBA van toepassing zijn op het hele controledomein en niet alleen wettelijke controles. Bij de nadere uitwerking van de beleidsvisie wil de NBA accountantsorganisaties, service- en supportorganisaties en (zelfstandige) fraude-experts betrekken.

De beroepsorganisatie wil, in overleg met de kwartiermakers, het ministerie van Financiën en de sector, deze maatregelen zo snel mogelijk implementeren. Een nadere uitwerking wordt ter consultatie voorgelegd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.