Nieuws

Nieuw register voor forensisch deskundigen richt zich eerst op accountants

Een aantal forensisch accountants is betrokken bij de opzet van een register voor forensisch financieel onderzoek, dat ondergebracht wordt bij het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD).

Vooralsnog is het deskundigheidsgebied Forensisch Financieel Onderzoek binnen het NRGD bedoeld voor accountants (RA of AA) die aan de registratie-eisen voldoen. Mogelijk kunnen in de toekomst ook andere beroepsbeoefenaren zich inschrijven.

Onderzoeksgebieden

Forensisch financieel onderzoek richt zich bijvoorbeeld op onderzoek naar vermeende integriteitsschendingen, vermoedens van fraude of persoonlijke verrijking. Ook kan het kijken naar de financiële omvang en impact van bijvoorbeeld ongeoorloofde prijsafspraken, manipulatie van beurskoersen, wederrechtelijk verkregen voordeel of verwijtbare begrotingsoverschrijdingen. Daarbij horen ook schadeberekeningen.

Verder kunnen de aangesloten experts onderzoek doen naar de gangbaarheid van een bepaalde handelswijze, een juridische vorm en/of procedure in het economisch verkeer. Tevens kan het functioneren van bestuurders of toezichthouders, in situaties waar mogelijk criminaliteit met een financiële of economische component heeft plaatsgevonden, onderwerp van onderzoek zijn.

Gedachtengoed NBA

Voor de opzet van het nieuwe deskundigheidsgebied in het register is inmiddels een normeringscommissie actief waarin diverse forensisch accountants zitting hebben, waaronder Arthur de Groot en Ariën Oskam.

Het register is volgens betrokkenen "vaktechnisch aangesloten op het gedachtengoed en de beroepsregels van de NBA". Voor definities, uitgangspunten en toelatingseisen wordt gewerkt aan een kaderdocument.

Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) bewaakt de kwaliteit van de inbreng van deskundigen in de rechtsgang. Het register werkt met een aantal deskundigheidsgebieden. Daaronder zijn bijvoorbeeld Digitaal Forensisch Onderzoek, Rechtspsychologie en Handschriftonderzoek.

Pilot

Bedoeling is het (sub)register voor Forensisch Financieel Onderzoekers hieraan toe te voegen. Voordat aanmeldingen in behandeling worden genomen, wordt eerst een pilot gestart om te bezien in hoeverre het kaderdocument aansluit bij de praktijk.

Volgens de planning moet het register dit najaar van start gaan.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.