Nieuws

NBA ziet teveel kwaliteitsrisico's bij inzet andere deskundige dan accountant bij toetsing duurzaamheidsinformatie

De NBA ziet nog teveel kwaliteitsrisico's bij de inschakeling van andere 'independent assurance services providers' dan accountants voor het toetsen van duurzaamheidsinformatie. Om de beschikbare capaciteit te vergroten, kunnen beter andere accountants van dezelfde accountantsorganisatie worden ingezet.

Dat blijkt uit de reactie van de NBA op de consultatie van de Wet implementatie richtlijn duurzaamheidsrapportering. Die nieuwe wet, waarvan de consultatie medio juli is gestart, is gericht op implementatie van de Europese duurzaamheidsrichtlijn CSRD in Nederland.

Ketenbenadering

De implementatie van de CSRD moet integraal worden benaderd, meent de NBA. Nu wordt alleen de implementatie van de assurance voor de nieuwe wet geconsulteerd. De implementatie van de duurzaamheidsverslaggeving en nadere aanpassingen aan het Besluit toezicht accountantsorganisaties volgen pas op een later moment. Dat maakt het erg moeilijk een goed oordeel te geven, stelt de beroepsorganisatie.

De ketenbenadering begint bij de verantwoordelijkheid voor het beheerst en gecontroleerd rapporteren over duurzaamheid door de onderneming, waarna pas de assurance komt, aldus de NBA.

Capaciteit

De NBA stelt voor om, naast de externe accountant die de wettelijke controle doet, ook andere externe accountants van dezelfde organisatie toe te laten tot het geven van assurance bij duurzaamheidsinformatie. Zo wordt de beschikbare capaciteit maximaal benut.

Volgens de beroepsorganisatie leidt de inzet van twee verschillende accountantsorganisaties (een voor de wettelijke controle en een voor duurzaamheid) tot allerlei praktische problemen en daarmee tot meer kosten en kwaliteitsrisico's.

Geen andere assurance provider

Het toelaten van een 'Independent Assurance Services Provider' (IASP) voor het geven van duurzaamheidsassurance is door de NBA afgewogen tegen het belang van kwaliteit. Het huidige wetsvoorstel is nog niet duidelijk over de CSRD-eis dat dergelijke andere deskundigen aan vergelijkbare eisen als accountants en accountantsorganisaties moeten voldoen.

De NBA denkt ook dat het voor IASP's veel inspanningen zal vergen om die eisen te implementeren en een gereguleerd beroep te worden. Daarom ziet de NBA op dit moment teveel risico’s voor de inzet van andere deskundigen dan accountants.

Overgangsregeling

Verder wil de NBA dat aanvullende eisen vanuit de CSRD in de Wta alleen gaan gelden voor accountantsorganisaties die hun AFM-vergunning uitbreiden met duurzaamheidsassurance. Dat is nu nog niet duidelijk genoeg. De beroepsorganisatie wil voorkomen dat die CSRD-eisen ook gaan gelden voor accountantsorganisaties die geen duurzaamheidsassurance leveren.

Daarnaast pleit de NBA voor een overgangsregeling voor mensen die nu al accountant zijn, zodat zij ook zonder theoretische opleiding voor duurzaamheidsassurance wel geregistreerd kunnen worden om dergelijke assurance te mogen geven.

Uitvoeringstoets

De NBA reageert ook op een verzoek van het ministerie tot het doen van een uitvoeringstoets. De NBA kan de aan haar toegewezen nieuwe taken uitvoeren, meent de beroepsorganisatie. Maar de nieuwe eisen hebben veel impact op de hele verslaggevings-  en controleketen, daarom moet er snel duidelijkheid komen over de details. Veel van de noodzakelijke regelgeving kan pas definitief worden gemaakt nadat de wettelijke bepalingen vast staan. De NBA benadrukt daarbij het belang van een zorgvuldig proces.

De beroepsorganisatie wil zich sterk maken voor een goede implementatie van de CSRD in Nederland, maar is wel bezorgd over signalen die duidelijk maken dat sommige ondernemingen nog niet met de voorbereidingen zijn gestart.

De consultatie van de nieuwe wet loopt nog tot 10 september.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.