Nieuws

Omzet Flynth stijgt naar 212 miljoen euro

Accountants- en adviesorganisatie Flynth heeft in 2022 een omzet geboekt van 212 miljoen euro, tegenover 143 miljoen euro een jaar eerder. De omzetstijging was met name te danken aan de overnames van Accon avm en Astrium.

Dat meldt Flynth bij de publicatie van het geïntegreerd jaarverslag 2022. Het resultaat voor belastingen daalde van 2,7 miljoen naar 1,8 miljoen euro, met name door hogere afschrijvingen op goodwill en incidentele integratiekosten. De adviesomzet daalde licht. De winstuitkering naar alle medewerkers bedroeg in totaal 5,1 miljoen euro.

Overnames

In maart en april 2022 rondde Flynth de overnames van Astrium en Accon avm af en is gestart met de integratie. Met de overnames heeft Flynth de basisdienstverlening, HR-services en de audit- en adviespraktijk versterkt en haar regionale spreiding vergroot, zo stelt het kantoor. In een aantal sectoren is Flynth marktleider, bijvoorbeeld glastuinbouw en onderwijs.

Flynth heeft de overnames geheel uit eigen middelen gefinancierd. "Op de overnamedatum is de bankschuld van Accon avm geheel afgelost. De overgenomen schulden van Accon avm worden afgelost binnen het afgesproken schema en vinden deels vervroegd plaats." De solvabiliteitpositie is hierdoor volgens het kantoor afgenomen "maar nog steeds solide". Eind 2022 bedroeg de liquiditeitspositie ruim 20 miljoen euro.

Flynth verwacht in 2023 een hogere omzet, met name doordat Accon avm en Astrium dan voor een volledig jaar worden meegeconsolideerd. Het kantoor verwacht dat de resultaten, inclusief winstuitkering naar alle medewerkers, in lijn zijn met 2022. Ook in 2023 zal volgens Flynth sprake zijn van incidentele kosten door de integratie en implementatie van een nieuw ERP-systeem voor de hele organisatie.

Duurzaamheid

Flynth heeft naar eigen zeggen in 2022 veel aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo heeft het kantoor voor klanten in de melkveehouderij een stikstoftaskforce opgericht en geïnvesteerd in deskundigheid op het gebied van duurzaamheid passend voor het mkb.

Ook zette Flynth verdere stappen met integrated reporting, onder andere door een aanzet tot rapportering over de dubbele materialiteit.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.