Nieuws

Expats krijgen ongelijk in zaak tegen versobering belastingaftrek

Een groep van 850 expats die bezwaar maakte tegen het versoberen van hun belastingvoordelen, is in het ongelijk gesteld door de rechtbank Noord-Holland.

In 2019 stapten de expats naar de rechter, omdat zij het oneerlijk vonden dat een regeling waardoor zij belastingvoordelen genoten werd versoberd. Het kabinet besloot dat jaar om een belastingvrijstelling van 30 procent voor expats in te korten van acht naar vijf jaar.

De looptijd werd in 2012 ook al ingekort van tien naar acht jaar. Destijds was er een overgangsregeling waarbij expats die al gebruikmaakten van de regeling niet werden ingekort. Dit keer besloot het kabinet de verkorting direct door te voeren voor alle gebruikers.

Na kritiek van de Raad van State kreeg een kleine groep toch uitstel van maximaal twee jaar. Expats die na 1 januari 2016 naar Nederland verhuisden, raakten echter drie jaar van hun belastingvoordeel kwijt.

'Belofte maakt schuld'

Belastingadviseurs Hans de Vries en Maarten van den Beucken van Taxperience hebben namens ongeveer 850 expats bij de rechter betoogd dat de overheid geen zorgvuldige belangenafweging heeft gemaakt. Zij zijn teleurgesteld in de uitspraak. "Afspraak is afspraak en belofte maakt schuld zijn twee basisbeginselen die we onze kinderen al vroeg bijbrengen", aldus De Vries. "Voor de Nederlandse overheid gelden blijkbaar andere regels. Een budgettair belang van de overheid gaat voor op de ingrijpende financiële consequenties die het eerder eindigen van de regeling heeft voor individuele expats."

Van den Beucken en De Vries zeggen de uitspraak te bestuderen en overwegen om hoger beroep in te stellen. "We willen graag duidelijk krijgen of de overheid een juiste afweging heeft gemaakt, ook omdat deze kwestie niet alleen voor deze groep expats relevant is. Ook bij de recente beperkingen in de regeling per 2024 speelt deze discussie en wordt het maatschappelijk belang onvoldoende onderkend.”

Vestigingsklimaat

Van den Beucken doelt daarmee ook op discussies rondom het Nederlandse vestigingsklimaat. Critici vinden dat het Nederlandse overheidsbeleid niet stabiel genoeg is, waardoor Nederland minder aantrekkelijk zou worden voor grote bedrijven. Onlangs lieten ASML en Boskalis weten serieus te overwegen Nederland te verlaten als de situatie niet verbetert.

De expatregeling wordt in de komende jaren verder afgebouwd. In drie stappen van twintig maanden wordt het belastingvoordeel vanaf 2024 afgebouwd naar nul procent. Die versobering geldt echter niet voor expats die nu al in Nederland zijn.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.