Nieuws

Mazars boekt 11 procent omzetgroei, klokkenluiders doen meldingen van examenfraude

Mazars Nederland zag zijn omzet in het boekjaar 2022-2023 dubbelcijferig groeien naar € 153,4 miljoen. Het accountantskantoor boekte vooral groei met de belastingadvies- en controlepraktijk. Mazars publiceert binnenkort de bevindingen van een onderzoek naar examenfraude.

Dat blijkt uit het geïntegreerde financieel verslag en duurzaamheidsverslag van Mazars Nederland. Het kantoor dankt de omzetgroei aan de controlepraktijk en de belastingadviespraktijk. De adviespraktijk kromp met een kwart; reden is druk op de markt voor adviesdiensten. Mazars verwacht komende jaren met ESG-adviesdiensten aan klanten, in de nieuwe serviceline Sustainability, een groeiende omzet te boeken.

Grafiek Omzet Mazars

Omzet Mazars Nederland 2017-2023 (in miljoenen euro's)
(Cijfers hebben betrekking op de gebroken boekjaren 2016-2017 tot en met 2022-2023)

Hogere kosten door inflatie en loonstijgingen

De kosten stegen als gevolg van investeringen in mensen, kwaliteit en technologie. De brutomarge bevindt zich nog steeds op een gezond niveau, aldus het kantoor in een persbericht. De schaarste aan personeel blijft een uitdaging, al wist het kantoor de loonlijst uit te breiden met acht procent. Het aantal werknemers van Mazars Nederland bedraagt 1.044 fte. De omzet per fte steeg met meer dan € 4.000 euro naar € 147.000.

Grafiek werknemers Mazars

Aantal werknemers Mazars Nederland 2017-2023 (in fte)
(Cijfers hebben betrekking op de gebroken boekjaren 2016-2017 tot en met 2022-2023)

Voor boekjaar 2023-2024 verwacht Mazars autonoom te blijven groeien. De "arbeidsmarkt en de noodzaak om te investeren in kwaliteit, en met de gevolgen van economische ontwikkelingen zoals geopolitieke onzekerheden" blijven daarbij grote uitdagingen. In het huidige boekjaar wil Mazars een internationaal netwerk vormen met FORVIS. Die samenwerking treedt op 1 juni 2024 in werking.

Klokkenluiders melden examenfraude

Sinds eind 2022 het examenfraudeschandaal bij diverse kantoren aan het licht kwam, is ook bij Mazars onderzoek gedaan naar de integriteit van kennistoetsen van medewerkers. Het jaarverslag geeft aan dat Mazars een eigen onderzoek gestart is naar potentiële misdragingen, na het verzoek van de AFM hierover aan alle oob-kantoren.

Het jaarverslag meldt bovendien dat zich in boekjaar 2022-2023 twee klokkenluiders hebben gemeld bij de compliance officer. "Deze meldingen zijn op anonieme basis gedaan, tijdens de uitvoering van een intern onderzoek in relatie tot potentiële misdragingen in examens", aldus het jaarverslag. Het onderzoek is nog gaande en de raad van commissarissen is intensief betrokken bij het proces. Mazars verwacht de resultaten in de komende maanden bekend te maken.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.