Nieuws

Quotum zorgt voor meer vrouwen in rvc's beursgenoteerde bedrijven

De Wet ingroeiquotum en streefcijfers (ook wel ‘vrouwenquotum’), die sinds 2022 van kracht is, leidt tot een betere balans in de man-vrouwverhouding binnen de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven.

Dat concluderen het Centraal Planbureau, de Universiteit Leiden, de Rijksuniversiteit Groningen, Bureau Pouwels en het Sociaal en Cultureel Planbureau, in een onderzoek naar het effect van de invoering van het quotum, dat op 14 maart is gepubliceerd.

Het onderzoek bestudeert de kortetermijneffecten sinds de aankondiging van het quotum (2020) tot en met het eerste jaar van de inwerkingtreding (2022). Daaruit blijkt dat bedrijven al vanaf de aankondiging begonnen zijn met benoemingen die bijdragen aan een betere man-vrouwbalans in de rvc.

Quotum werkt beter dan streefcijfer

Het aandeel bedrijven dat aan het quotum voldoet, is in die periode toegenomen van 34,5 procent tot 81,7 procent. Een belangrijk deel van die kan worden toegeschreven aan het quotum, aldus de onderzoekers. Tegelijk voldeed in 2022 18 procent van de bedrijven nog niet aan het quotum en had 8,5 procent nog helemaal geen vrouw in de rvc.

De onderzoekers maakten ook een vergelijking met bedrijven die niet beursgenoteerd zijn, maar die wel in dezelfde sectoren opereren als de beursgenoteerde bedrijven en vergelijkbaar zijn in termen van omzet. Voor deze bedrijven geldt een streefcijferregeling, in plaats van een bindend quotum. Bij deze ‘controlegroep’ nam het aandeel vrouwen in de rvc’s nauwelijks toe en lag dat in 2022 nog maar op 43 procent. Dat onderschrijft de effectiviteit van een bindend quotum ten opzichte van een vrijblijvend streefcijfer. 

Voldoende vrouwelijke bestuurders

Het onderzoek biedt ook inzicht in individuele kenmerken van de leden van de rvc, zoals het opleidingsniveau, de opleidingsrichting, jaren bestuurservaring en jaren managementervaring. Een veelgehoord argument in de discussie over de invoering van quota is, dat er niet voldoende vrouwen met de juiste kwalificaties beschikbaar zouden zijn.

Die vrees is ongegrond, menen de onderzoekers. Behalve de verschuiving in de man-vrouwbalans zijn er weinig veranderingen opgetreden in de kenmerken van de commissarissen. Ook is er geen bewijs  voor het zogenoemde ‘golden skirt’-fenomeen; dat vrouwen vaker dan mannen in meerdere raden tegelijk een positie bekleden.

Nulmeting

Sinds 1 januari 2022 moet een nieuwe benoeming in de rvc’s van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een evenwichtige man-vrouwverhouding (ten minste een derde vrouw en een derde man).

Uit een eerdere nulmeting bleken beursgenoteerde bedrijven en grote vennootschappen een vergelijkbare groei in het aandeel vrouwen te laten zien. Dit onderbouwt de stelling dat de snellere groei onder beursgenoteerde bedrijven kan worden toegeschreven aan het quotum.

Een aantal andere landen ging Nederland al voor met de introductie van een quotum, waaronder België, Frankrijk, Italië en Noorwegen. Ook in die landen zorgde de wetgeving voor meer vrouwen aan de top.

Bron: CPB

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.