Nieuws

EY: Europese bedrijven lopen achter op het gebied van diversiteit

Slechts zeven procent van de bedrijven werkt concreet aan een diverse en inclusieve bedrijfscultuur. Europa blijft internationaal achter, alleen Zwitserland scoort net een voldoende op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Een en ander blijkt uit de Europese 'DEI-index' (Diversity, Equity and Inclusion) van EY. Het onderzoek dat daarvoor de basis vormt, is uitgevoerd onder managers en medewerkers uit negen Europese landen (Oostenrijk, België, Nederland, Zwitserland, Italië, Portugal, Spanje, Frankrijk en Duitsland).

Management minder divers

Organisaties in Europa worstelen nog steeds met het behalen van diversiteitsdoelen en de verbetering van de diversiteit in hun arbeidscultuur, aldus het onderzoek. Mogelijke reden hiervoor is dat managementteams nog steeds niet divers genoeg zijn: slechts 40 procent van de ondervraagde leidinggevenden gaf aan tot een ondervertegenwoordigde groep te behoren, terwijl dat percentage onder niet-leidinggevende medewerkers op 61 procent ligt.

Die vertegenwoordiging valt nog veel lager uit als vrouwen niet meetellen als ondervertegenwoordigde groep. Dan geeft maar 16 procent van de managers en 31 procent van de overige medewerkers aan tot een ondervertegenwoordigde categorie te behoren.

Te weinig prioriteit

Dit gebrek aan diversiteit onder besluitvormers zorgt voor een te optimistische kijk op diversiteit binnen de organisatie, aldus EY. Daardoor krijgt het thema te weinig prioriteit in vergelijking met andere zakelijke doelstellingen.

Organisaties met meer diverse managementteams zetten doorgaans meer stappen op het gebied van diversiteit dan organisaties met niet-diverse managementteams, zoals op het vlak van culturele diversiteit (41 versus 36 procent), genderdiversiteit (70 versus 57 procent) en LHBTQIA+-diversiteit (27 versus 22 procent).

Europese bedrijven scoren onvoldoende

Europese bedrijven scoren gemiddeld onvoldoende op het gebied van diversiteit, gelijkheid en inclusie: de gemiddelde DEI-indexscore is in Europa 5,69 op 10. Alleen Zwitserland scoort met 6,0 net een voldoende, gevolgd door Spanje (5,92) en Portugal (5,85) en daarna Oostenrijk (5,68), Nederland (5,65) en Italië (5,63). Duitsland behaalde de laagste score (5,44) en eindigde onderaan met België (5,48) en Frankrijk (5,56).

Koplopers

De koplopers in diversiteit zijn qua gemiddelde jaaromzet negen procent groter dan andere bedrijven, maar besteden 25 procent meer aan hun diversiteitsbeleid. Managers van deze bedrijven melden hogere scores voor medewerkerstevredenheid en productiviteit in de afgelopen twaalf maanden, evenals meer financiële groei, innovatie en klanttevredenheid.

Ook is de kans dat medewerkers van zulke koplopers naar een andere baan zoeken, minder dan de helft ten opzichte van medewerkers bij andere bedrijven (6 versus 13 procent). Bij deze bedrijven geven meer medewerkers hoge scores voor productiviteit, saamhorigheid, mentale veiligheid, optimisme over hun carrière en de mogelijkheid om zichzelf te zijn op het werk.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.