Nieuws

Ook bestuurder BDO stapt op wegens examenfraude

Bij BDO is een MT-lid van de accountantspraktijk teruggetreden in verband met examenfraude. Het bestuurslid greep eerder niet in bij het delen van antwoorden van online toetsen.

BDO meldt een en ander zelf in een summier bericht op de eigen website. “Uit intern onderzoek naar het (mogelijk) ongeoorloofd delen van vragen en antwoorden bij toetsen kwam naar voren dat een lid van het MT Audit & Assurance in 2020, destijds nog niet in de functie van MT-lid, op een signaal van ongewenst gedrag bij een interne e-learning niet corrigerend heeft opgetreden”, zo stelt het kantoor.

De naam van het betrokken lid van het management team wordt niet genoemd. BDO stelt dat het handelen van “(mede)beleidsbepalers in de auditpraktijk” nooit ter discussie mag staan. “In het licht van de onderzoeksresultaten kan betrokkene de rol van lid van het MT A&A niet meer naar wens en behoren uitoefenen. Hierom en in het belang van het maatschappelijk vertrouwen in de beroepsgroep heeft betrokkene besloten de functie neer te leggen.”

Onderzoek loopt nog

De taken van de betreffende bestuurder worden voorlopig overgenomen door andere leden van het MT van de audit- en assurancepraktijk. Het onderzoek naar het mogelijk delen van toetsen is bij BDO nog gaande, aldus het kantoor. “Het onderzoek kent meerdere fasen, gebeurt grondig en stapsgewijs en is op dit moment nog niet afgerond.” Pas na volledige afronding komt BDO met meer nieuws over de uitkomsten van het onderzoek.

Op verzoek van de AFM doen alle zes Nederlandse oob-accountantsorganisaties momenteel intern onderzoek naar mogelijke gevallen van examenfraude in de periode 2017-2022. Op aandringen van de Amerikaanse toezichthouder PCAOB wordt ook gekeken naar mogelijke misstanden in 2023. De Nederlandse tak van BDO bedient geen klanten in de VS en staat daarom niet onder toezicht van de PCAOB.

Afgezien van KPMG, dat eerder deze maand van de PCAOB een boete van 25 miljoen euro kreeg, is er nog geen zicht op de resultaten van de diverse onderzoeken. Wel stapte bij Deloitte een bestuurslid op en maakte Mazars melding van onregelmatigheden.

Dossier Examenfraude

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.