Nieuws

RB positief over fiscale plannen nieuw kabinet

Het Register Belastingadviseurs (RB) is na eerste lezing van het Hoofdlijnenakkoord 2024 positief over het feit dat daarin ondernemerschap wordt aangemoedigd. Ook het idee dat meer werken moet lonen wordt door het RB "erkend en bevestigd".

Het Hoofdlijnenakkoord 2024 bevat maatregelen die in meer of mindere mate invloed hebben op de fiscale druk, aldus de belangenorganisatie van fiscalisten. Positief vindt het RB de intentie om werkenden minder belasting te laten betalen. Daarmee wordt aangehaakt bij het adagium om meer werken meer te laten lonen dan nu het geval is, door lastenverlichting op arbeid en verlaging van de marginale belastingdruk voor burgers.

Toeslagenstelsel

In dit kader wordt wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel. Het RB pleitte daar al eerder voor en is blij dat die langgekoesterde wens wordt opgepakt. De mogelijkheid een extra schijf toe te voegen in de inkomstenbelasting maakt daarvan onderdeel uit. “Dit is een uitgangspunt dat onze goedkeuring zeker kan wegdragen”, aldus Sylvester Schenk, fiscaal directeur van het RB.

“Ook het idee om het ondernemerschap aan te moedigen door bijvoorbeeld het belastingtarief voor directeuren en grootaandeelhouders in box 2 terug te brengen van 33 naar 31 procent en het ongedaan maken van de verlaging van de mkb-winstvrijstelling wordt door ons al langer bepleit”, aldus Schenk. De expliciete wens om voor kleine ondernemers de administratieve regeldruk te verlagen kan ook op steun van het RB rekenen.

Box 3

Belangrijk voor het RB is de verdere uitwerking van het box 3 dossier. Het Hoofdlijnenakkoord zegt daarover dat er 100 miljoen wordt gereserveerd voor het verlagen van het tarief in box 3.

Het RB bepleit een integrale benadering van dit dossier, waarbij acute en structurele problemen met voorrang worden behandeld. Denk daarbij aan het verwachte arrest van de Hoge Raad later dit jaar, de huidige ICT-problemen bij de Belastingdienst en de benodigde personele capaciteit.

Landbouw

Opvallend is verder ook, aldus het RB, dat de agrarische sector niet wordt vergeten. De landbouwvrijstelling blijft en de intentie om de accijns op brandstof (de herinvoering van de zogenaamde ‘rode diesel’) te verlagen dragen daaraan bij.

Volgens Schenk hangt veel af van de verdere uitwerking van het akkoord. Het RB zal die uitwerking “nauwlettend blijven volgen” en waar nodig kennis aandragen om tot kwalitatief goede en werkbare wetgeving te komen. “Een en ander laat onverlet dat we positief staan tegenover de genoemde uitgangspunten.”

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.