Nieuws

Regeldruk voor bedrijven in 2023 verder verslechterd

De kwaliteit van nieuwe wet- en regelgeving is in 2023 verder verslechterd, als het gaat om regeldruk. Van de formeel getoetste voorstellen van het kabinet is zestig procent onvoldoende onderbouwd. De regeldruk voor bedrijven neemt structureel toe.

Dat schrijft het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) in het jaarverslag over 2023. Het genoemde percentage is nog nooit zo hoog geweest. ATR adviseert in vijftien procent van zijn adviezen zelfs om een wetsvoorstel helemaal niet in te dienen.

“Voor het eerst is het aantal negatieve adviezen groter dan het aantal positieve. Een zorgelijke ontwikkeling”, aldus collegevoorzitter Marijke van Hees. “Het is opmerkelijk dat de maatschappelijke aandacht voor regeldruk zich niet vertaalt in meer aandacht voor de onderbouwing van de regeldrukgevolgen van voorgenomen regelgeving”.

Adviezen

In 2023 werden 559 adviesaanvragen ingediend, iets minder dan het jaar daarvoor. Bij circa twintig procent van de adviesaanvragen heeft ATR een formeel advies gegeven.

Het college geeft positieve adviezen als de kwaliteit van de onderbouwing van het voorstel geen (grote) tekortkomingen kent. Wanneer de onderbouwing forse tekortkomingen bevat, dan krijgt een voorstel een negatief advies. Het aandeel positieve adviezen lag met veertig procent aanzienlijk lager dan een jaar eerder. Het aantal adviezen met een negatief eindoordeel lag met zestig procent hoger dan in 2022.

Meer regeldruk voor bedrijven

Als de voorstellen die in 2023 aan ATR zijn voorgelegd ongewijzigd van kracht worden, dan neemt de regeldruk voor bedrijven structureel toe met ruim € 275 miljoen. 

Dat blijkt uit berekeningen die de ministeries zelf hebben gemaakt. Voor professionals is de toename ruim € 43 miljoen. Dit betekent dat de stijgende trend uit voorgaande jaren onverminderd doorzet.

Het Adviescollege toetsing regeldruk adviseert het kabinet en de Eerste en Tweede Kamer over regeldrukeffecten van wet- en regelgeving.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.