Nieuws

Ledenvergadering NBA benoemt eerste voorzitter BOB

De ledenvergadering van de NBA heeft op 10 juni Gerard van Olphen benoemd als eerste voorzitter van het nieuwe Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering. Het BOB gaat bij regelgeving ook kijken naar maatschappelijke ontwikkelingen en gevolgen.

Voorzitter Kris Douma memoreerde in zijn openingsspeech de strategische thema’s voor het bestuur, maar noemde ook de examenfraude waar het beroep mee te maken heeft. Een “ellendig dossier”, aldus Douma, waarmee het beroep “zichzelf in de voet geschoten heeft”.

Het beroep moet samen “de mouwen opstropen” en aan het werk gaan om het vertrouwen te herstellen. “Hopelijk krijgen we het lek boven”, stelde de voorzitter.

Jaarcijfers

De financiële positie van de NBA is goed, aldus bestuurslid Carla Slotema in de toelichting op de jaarcijfers. De cijfers vielen gunstiger uit dan verwacht, mede omdat ook de NBA moeite heeft om alle openstaande vacatures in te vullen.

Controlerend accountant Anja Bast van Flynth gaf een toelichting op de controle van de jaarcijfers, waarna de jaarrekening van de NBA met bijna 97 procent van de stemmen door de vergadering werd aangenomen.

Benoemingen

De vergadering stemde ook in met de benoeming van Laetitia Schram en Jarry van Sabben van Flynth, als controlerend accountant respectievelijk plaatsvervangend accountant, voor de controle van de jaarrekening van de NBA over zowel 2024 als 2025.

Gerard van Olphen werd door de vergadering met 96 procent van de stemmen gekozen tot eerste voorzitter van het BOB, dat uiteindelijk ook een plaatsvervangend voorzitter en zeven leden moet krijgen. Van Olphen wil het BOB tot een “levend gremium” maken, zei hij. Transparantie is daarbij van belang. Hij benadrukte tegelijk dat het BOB zich zal richten op advisering rondom nieuwe regelgeving. Het is wat hem betreft niet de bedoeling dat alle bestaande wet- en regelgeving opnieuw door het orgaan wordt gewogen.

Steef Visser werd met grote instemming (bijna 98 procent) gekozen als plaatsvervangend voorzitter van het NBA-bestuur. Hij is sinds medio 2023 lid van het bestuur.

Warm bad

Voorzitter Kris Douma mocht dit keer twee Loftrompetten uitreiken, aan Anton Dieleman, voorzitter van het College voor Beroepsreglementering en aan "onvermoeibare duizendpoot" Dirk ter Harmsel, voor hun grote inspanningen voor het beroep en de NBA.

Vervolgens nam Monika Bankert afscheid van het bestuur, vanwege het aflopen van haar zittingstermijn van vier jaar. “De cirkel is rond”, zo stelde Bankert, die het bestuurswerk als een “warm bad” had ervaren. “Laten we naar elkaar blijven luisteren en elkaar opzoeken”, zei zij in haar afscheidswoord. “Samen zijn we sterk en komen we verder.”

In totaal namen 148 leden aan de NBA-ledenvergadering in Kamerik, waar werd gemeld dat het aantal leden in 2023 licht is toegenomen en ruim zevenhonderd jonge accountants een diploma ontvingen. De volgende ledenvergadering van de NBA is op 9 december 2024.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.