Verenigingsconferentie

Het regent vragen en suggesties bij eerste NBA-verenigingsconferentie

Tijdens de eerste 'verenigingsconferentie' van de NBA, op 10 juni in Buitenplaats Kameryck, werd door leden over vier relevante onderwerpen gediscussieerd. Hoewel oplossingen voor de complexe thema's meer tijd vragen, was de afdronk van de deelnemers positief.

Marc Schweppe

NBA-MT-lid Robert Mul heette de circa tweehonderd deelnemers aan de eerste verenigingsconferentie welkom in het groene hart, waar de regen aanvankelijk met bakken naar beneden kwam. Reden voor Mul om af te trappen met een gedicht van P.A. de GĂ©nestet: "O land van mest en mist, van vuilen, kouden regen". Accountants zijn immers niet alleen van cijfers, ook van taal en het verhaal achter de cijfers, hield hij de aanwezigen voor.

NBA-voorzitter Kris Douma gaf aan dat van de bijna 23.000 leden er momenteel een kleine zeshonderd actief bijdragen aan de beroepsorganisatie. De verenigingsconferentie is bedoeld om te horen wat er leeft bij leden, die gedachten op te halen en mee te nemen in de planning van de NBA voor 2025. "Als het een succes is, doen we het ieder jaar", aldus Douma. "We hebben als NBA de input van de leden nodig, linksom of rechtsom."

Tijdens de conferentie werd in vier deelsessies door leden gediscussieerd over thema's die tijdens het recente ledenonderzoek als belangrijkste zijn genoemd: regeldruk en regelverbetering, het beroepsprofiel, een evaluatie van de permanente educatie en de schaarste op de arbeidsmarkt. De gezamenlijke afdronk na de plenaire terugkoppeling: goede discussies, positieve ervaringen, maar niet genoeg tijd om die complexe thema's ook echt uit te diepen en aan oplossingen te werken.

Regelverbetering

Onder leiding van Dirk ter Harmsel werd overleg gevoerd over mogelijke regelverbetering. Bij een recente uitvraag onder leden werden liefst 433 suggesties gedaan voor verbetering van de beroepsregels. Vraag is telkens: moeten we regels aanpassen, beter uitleggen of schrappen? Of moet de NBA er voor lobbyen in Den Haag?

Volgens bestuurslid Aleks Kayhan en CB-lid Gregor Kruijssen is er een aantal thema's waarbij behoefte is aan lobby, zoals rondom de Wwft, de scope van de duurzaamheidsrichtlijn CSRD en subsidieverklaringen. De proportionaliteit en schaalbaarheid van regelgeving is een aandachtspunt, net als de leesbaarheid en omvang van NBA-handreikingen.

Beroepsprofiel

Eerst weten wat een accountant doet en dan pas beroepsregels erbij bedenken, stelde Dirk van der Bij, voorafgaand aan de deelsessie over het beroepsprofiel. Een nieuw opgericht kernteam onder leiding van Peter Eimers moet straks een toekomstbestendige verordening over het beroepsprofiel opleveren.  

De deelnemers erkenden na afloop dat de stellingen tijdens de sessie eigenlijk niet klopten, aldus Connie van der Heide en bestuurslid Christel Deckers. Want 'de accountant' bestaat niet, het belang van de context waarin je werkt is groot. Over de vraag of we over twintig jaar nog accountants nodig hebben, bleek het nodige verschil van inzicht te bestaan. Zeker is wel dat we beter moeten uitleggen wat een accountant doet en moeten zorgen dat nieuwe beroepsprofielen (meervoud) toekomstbestendig blijven.

Evaluatie permanente educatie

NBA Young Profs-lid en mkb-adviseur Jan-Pieter Bos stelde dat het nieuwe PE-systeem ook een kwestie van wennen is. De evaluatie van het systeem maakt duidelijk dat leden kritisch zijn; sommigen vinden het opstellen van een portfolio te vrijblijvend, maar net afgestudeerde accountants zijn er helemaal in thuis. "Van een leven lang leren naar lang leve leren", aldus Bos.

Na afloop benadrukten Endymion Struijs en NBA-bestuurslid Jan Rijken het belang van differentiatie en richting geven aan diverse ledengroepen bij de samenstelling van het portfolio. "Niet alles is voor iedereen relevant." Ook de timing van verplichte onderwerpen en de meetbaarheid van het systeem zijn van belang.

Arbeidsmarkt en schaarste

We moeten meer naar buiten kijken en minder naar onszelf, aldus NBA-ambassadeur Remco van den Akker voorafgaand aan de sessie over arbeidsmarkt en schaarste. "Wat hebben jullie zelf de afgelopen jaren gedaan aan de promotie van ons beroep?" Als we over vijftig of honderd jaar nog zo'n conferentie willen kunnen houden, moeten we een nieuwe generatie wel "boeien, binden en behouden", aldus Van den Akker.

Samen met bestuurslid Steef Visser blikte hij na de sessie terug. Welk beeld heeft een scholier van een accountant en hoe zorgen we voor meer positieve berichtgeving in de media? Werk meer met rolmodellen in de accountancy en laat een duidelijk en eenduidig beeld van het beroep zien. En denk meer vanuit de medewerkers, zo was de afdronk.

Positief

De eerste resultaten uit de evaluatie van de verenigingsconferentie zijn positief. Ruim tachtig procent van de deelnemers geeft de conferentie als geheel een cijfer 7 of hoger, bij meer dan 55 procent is dat een 8 of hoger. Driekwart van de aanwezigen beveelt deelname aan de bijeenkomst aan bij andere accountants.

"Als je onderwerpen onder de aandacht wilt brengen binnen de NBA, dan is dit de uitgelezen manier", aldus een deelnemer. "Ik vond het een fijne manier om met vakgenoten in gesprek te gaan over actuele onderwerpen", werd ook gesteld. Wel vonden diverse deelnemers dat er meer tijd had mogen zijn om de thema's uit te diepen en over oplossingen na te denken. "Lastig om de NBA concrete suggesties en handvatten mee te geven voor verbetering van de regelgeving, in zo'n korte tijd met zo'n grote groep."

De verenigingsconferentie is onderdeel van het strategische thema 'Levendige beroepsorganisatie' en richt zich op verbetering van de participatie en interactie in het beleidsproces binnen de beroepsorganisatie. De conferentie van 10 juni in Kamerik ging vooraf aan de ledenvergadering van de NBA.

Foto's: Gerben Pul

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.