Nieuws

Verenigingsconferentie moet bijdragen aan betrokkenheid NBA-leden

De NBA organiseert voorafgaand aan de ledenvergadering op 10 juni een eerste 'verenigingsconferentie', om de betrokkenheid van leden bij de beroepsorganisatie te vergroten.

Tijdens de bijeenkomst wil de NBA in gesprek gaan met leden over vier onderwerpen die hoog scoorden in het recente ledenonderzoek: het beroepsprofiel, evaluatie van de permanente educatie, schaarste op de arbeidsmarkt en regelverbetering.

Tijdens de verenigingsconferentie krijgen leden ruimte om deel te nemen aan het gesprek, dat vooral tijdens de vier deelsessies plaatsvindt. Het is de bedoeling de leden aan het woord te laten en onderling het gesprek aan te gaan, aldus de NBA. De aanwezige bestuursleden zijn vooral toehoorder en het bureau zorgt voor de begeleiding van het proces, dat in het teken staat van kennisdelen, input en opinievorming. Ter voorbereiding op de sessies zijn door een werkgroep, bestaande uit NBA-leden en NBA-collega's, gespreksnotities gemaakt.

De NBA-verenigingsconferentie is onderdeel van het programma 'Levendige beroepsorganisatie', waarmee de NBA meer ruimte wil geven aan eigen initiatief vanuit leden, inzetten op grotere betrokkenheid bij bestuur en beleid en investeren in meer ontmoeting en debat.

Ledenvergadering: vragenuur vooraf

Tijdens de aansluitende ledenvergadering wordt onder meer  het jaarrapport 2023 van de NBA behandeld, dat inmiddels met de andere vergaderstukken online beschikbaar is.

De beroepsorganisatie biedt leden de gelegenheid om over het jaarrapport vooraf vragen te stellen aan de Audit and Risk Committee van het NBA-bestuur, tijdens een online vragenuur op dinsdag 4 juni van 16.00-17.00 uur. Zo kunnen leden zich beter voorbereiden op de ledenvergadering, meent de NBA. De tijdens het vragenuur behandelde vragen en antwoorden worden gedeeld met de ledenvergadering.

De NBA-verenigingsconferentie vindt plaats in Buitenplaats Kameryck te Kamerik, op maandag 10 juni 2024 van 13.30 – 16.00 uur. De aansluitende NBA-ledenvergadering start om 16.30 uur. Meer informatie is beschikbaar via nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.