Opinie

Maak van bestuursverslag geen 'ticking-the-box-exercitie'

De Europese richtlijn over publicatie van niet-financiële informatie mag niet verworden tot een 'ticking-the-box-exercitie'. Dat gevaar ligt op de loer, maar ondernemingen kunnen hun ogen niet meer sluiten voor de vraag naar niet-financiële informatie. Een houding van "we zijn compliant en gaan over tot de orde van de dag" doet geen recht aan de manier waarop de maatschappij naar waardecreatie van ondernemingen kijkt.

Hans Schoolderman, Marcus Looijenga en Kavita Nandram

De roep om regulering van niet-financiële informatie wordt luider én krijgt invulling van de wetgever. Eind 2014 trad de Europese Richtlijn over publicatie van niet-financiële informatie en informatie over diversiteit in het bestuursverslag in werking. Die richtlijn is eind vorig jaar in onze nationale wetgeving geïmplementeerd. Vanaf begin dit jaar moeten organisaties van openbaar belang (vaak beursgenoteerde ondernemingen) in hun bestuursverslag aandacht besteden aan hun beleid rondom milieu, sociale- en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

In het verleden lag de focus op vaste waarden, zoals historische kostprijs van activa en behaalde winsten. Sinds de eeuwwisseling is er meer oog voor de andere bronnen van waardecreatie, zoals immateriële activa, reputatie en duurzaam toekomstbeleid. Ondernemingen sturen op niet-financiële indicatoren om onder meer de financiële waarde te vergroten. Deze informatie is dus van belang voor de stakeholders van de organisatie.

Belanghebbenden erkennen dat. Zo hebben Eumedion, de AFM en de VEB aangegeven toe te zijn aan uniforme regels voor niet-financiële informatie in het jaarverslag én diepgaander toetsing door een externe accountant daarop. Ook BlackRock, 's werelds grootste vermogensbeheerder, vestigt aandacht op het belang van transparantie over lange termijn waardecreatie.

Deze invloedrijke spelers benadrukken dat niet-financiële indicatoren inzicht bieden in de effectiviteit van de aansturing door het management. En daarmee samenhangend de lange termijn vooruitzichten van een onderneming. Naast de wetgever vraagt dus ook de maatschappij om te rapporteren over niet-financiële informatie.

Een aantal koplopers voldoet al aan internationaal geaccepteerde regels voor jaarverslaggeving over niet-financiële informatie. Denk hierbij aan het IIRC-framework en de GRI-richtlijnen en aan rapportering over de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling (SDG). Het is nu de uitdaging relevante niet-financiële informatie te verschaffen die op hun situatie is toegesneden en meer in lijn is met de verwachting van stakeholders. Hoewel de aangepaste wetgeving hiervoor beperkte richting biedt, is het wel een goed startpunt.

Ondernemingen die van de implementatie van de nieuwe vereisten een eenvoudige ticking-the-box-exercitie maken en alleen kijken of de nu verplichte onderwerpen zijn geraakt, zullen hun schouders ophalen en concluderen dat er niks is veranderd.

Daar tegenover staan ondernemingen - koplopers en volgers van best practices - die nu grote stappen zetten in het verstrekken van relevante niet-financiële indicatoren, wat zal leiden tot een zinvoller dialoog met aandeelhouders en andere stakeholders.

In een wereld waarin veel Nederlandse beursfondsen alle zeilen moeten bijzetten om hun lange termijn doelstellingen te beschermen kan die strategie nog wel eens goed uitpakken.

Hans Schoolderman, Marcus Looijenga (Sustainability & Responsible Governance) en Kavita Nandram (Assurance en Promovenda Integrated Reporting) zijn werkzaam bij PwC.

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.