Opinie

Administratieve dienstverlening/ Samenstelverklaring 1.0

In een eerdere opinie schreef ik dat ik moeite had met de hiërarchie in het beroep. Administratieve dienstverlening die het laagst in aanzien staat en bovenaan de controle. Terwijl het toch echt de allermoeilijkste taak is om te zorgen dat een onderneming haar zaakjes administratief op orde heeft. Als een onderneming die kennis en vaardigheden niet in huis heeft, ligt er een mooie taak voor de accountant.

Ik schreef: "Zorgen dat het goed is, goed in de ruime zin des woords. Whow! Dat is nog eens wat anders dan zo goedkoop mogelijk factuurtjes inkloppen en loonruns draaien.  En vooral ook ingewikkelder dan iets controleren wat aantoonbaar al goed is. Zo gezien is het jammer, heel jammer, dat bij de administratieve dienstverlening geen verklaring wordt verstrekt. Dat we het met elkaar nooit hebben over het belang van deze tak van sport, wat daarvoor nodig is en hoe je die in de markt kan zetten."

Ik heb eens nagedacht over hoe zo'n gecombineerde administratieve dienstverlening/ samenstelverklaring zou kunnen luiden.  Randvoorwaarden die ik mezelf stelde: de tekst moet heel helder zijn voor de buitenwereld en de accountant moet er trots op zijn dat hij of zij dit kan verklaren.

Hieronder een eerste concept voor een gefingeerde onderneming. Tussen de haken de tekst die optioneel is.

"Dit is de jaarrekening over het jaar 2020 van Kwekerij de Zomer. In de jaarrekening laat de directie van Kwekerij de Zomer zien hoe de onderneming het afgelopen jaar financieel heeft gedraaid en hoe ze er financieel voor staat op 31 december 2020.
Wij kennen de onderneming en de directie goed.
<Wij hebben de administratie van Kwekerij de Zomer over het jaar 2020 verzorgd.>
<Wij hebben Kwekerij de Zomer geholpen met het voeren van de administratie over 2020.>

Wij hebben de jaarrekening gemaakt op basis van de administratie, informatie van de directie en onze kennis van de onderneming. De jaarrekening is door ons volgens de regels opgesteld.

De directie bevestigt dat de jaarrekening 2020 een beeld geeft dat klopt met de werkelijkheid.
<Wij hebben geen aanwijzingen dat dit niet waar is <,maar kunnen dat op basis van onze werkzaamheden niet <volledig> garanderen.>>

Wij hebben onze werkzaamheden professioneel, integer, objectief, vakbekwaam, zorgvuldig, discreet en in overeenstemming met de overige beroepsregels uitgevoerd."

Als het nodig is, zou conform de huidige samenstelverklaring na de eerste alinea nog tekst opgenomen kunnen worden ter benadrukking van onzekerheden. Denk aan:

Let op:
In de jaarrekening (pag. ..) staat dat het voortbestaan van de onderneming onzeker, maar niet onmogelijk is.
of
Belangrijk:
In de jaarrekening (pag. ..) staat dat de onderneming verwikkeld is in een rechtszaak. Deze rechtszaak kan de onderneming <veel> geld gaan kosten. Of dat zo is en hoeveel de onderneming dan moet betalen is onzeker. Er is hiervoor geen bedrag opgenomen in de jaarrekening.>

Spreekt dit aan of helemaal niet? Waarom wel of niet? Missen er zaken, kan het nog beter? Ik sta open voor serieuze suggesties! En wat zou het mooi zijn als we via Accountant.nl niet alleen maar meningen ventileren, maar ook echt een aanzet tot verandering kunnen geven. Dus reageer. Of mail naar reactie@mvanderzijde.nl. Alvast bedankt! 

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Marianne van der Zijde adviseert accountantsorganisaties en is voormalig hoofd toezicht kwaliteit accountantscontrole en verslaggeving van de AFM.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.