Tuchtrecht

Urenspecificatie desgevraagd meegestuurd

Een accountant-administratieconsulent heeft, zo blijkt in hoger beroep, wel degelijk een urenspecificatie bij de factuur meegestuurd. De Accountantskamer heeft daarom ten onrechte een waarschuwing opgelegd.

College van Beroep voor het bedrijfsleven

Zaaknummers:
21/1013
Datum uitspraak:
12 september 2023
Oordeel:
hoger beroep gegrond, klacht ongegrond
Maatregel:
geen in plaats van waarschuwing
Status:
definitief
Vindplaats:
ECLI:NL:CBB:2023:479

» Direct naar annotatie

Lex van Almelo

Belangrijkste feiten

Een accountant-administratieconsulent stelt vanaf 2014 financiële verslagen op voor een eenmanszaak. Medio 2019 zegt de klant de relatie op en vraagt de accountant al zijn stukken te retourneren. De accountant stuurt een factuur voor zijn werkzaamheden voor boekjaar 2017. De klant wil een specificatie, omdat de factuur zijns inziens niet juist is. Als de klant weigert te betalen, stuurt de accountant dertien maanden later een toelichting op de factuur over 2017 en factureert zijn werkzaamheden voor boekjaar 2018 alsnog. De ondernemer dient een klacht tegen de accountant in.

De Accountantskamer verklaart het verwijt dat de accountant niet heeft gereageerd op de verzoeken om de facturen te specificeren deels gegrond en legt een waarschuwing op. De accountant tekent hoger beroep aan.

Hogerberoepsgronden

De specificatie is wel degelijk verstuurd, te weten op 23 augustus 2019 per e-mail. Op de zitting bij de Accountantskamer had de accountant heeft geen kopie van dit e-mailbericht, van de specificatie en van het antwoord van de klant bij zich. De accountant ging er namelijk van uit dat dit geen discussiepunt meer was. Op de zitting kon hij zijn e-mails niet meer doornemen om aan te tonen dat hij de gevraagde specificatie wel degelijk had verstuurd.

Oordeel

Het hoger beroep is gegrond.

De e-mail van 23 augustus 2019 heeft als onderwerp: “Bijlagen: specificatie bij factuur”. In de tekst staat: “Nu met bijlage.”. De bijgevoegde specificatie geeft een overzicht van gewerkte uren inzake het financieel verslag, de aangiften inkomstenbelasting 2017 en de btw-aangiften. Aan deze e-mail is een e-mail gehecht van eerder op die dag, waarin onder meer staat dat:

  • de klant aangeeft dat de factuur niet klopt, maar niet wat er dan precies niet klopt;
  • de accountant een specificatie van deze factuur heeft bijgevoegd ter informatie;
  • de eerdere facturen zijn opgenomen in de administratie van de klant;
  • de klant die facturen dus al heeft.

De klant schrijft drie dagen later onder meer dat hij de facturen voor zover mogelijk laat toetsen. Hij merkt op dat hij van andere facturen dan die over 2017 nooit een specificatie heeft ontvangen. De authenticiteit van de overgelegde e-mailberichten is niet in het geding. Wel verklaart de klant dat de accountant bij de e-mail van 23 augustus 2019 geen specificatie van een factuur had bijgesloten.

Gezien de opzet en de inhoud van de e-mailberichten van de accountant en de klant in augustus 2019 vindt het college het niet aannemelijk dat de klant geen specificatie van de factuur heeft ontvangen. De accountant heeft op 23 augustus 2019 een cc van zijn e-mails naar een kantoorgenoot gestuurd. De ontvangst van deze e-mailberichten is per e-mail bevestigd door een collega. De verzonden specificatie is uitgewerkt op uren-, medewerker-, en tariefniveau en maakt voldoende inzichtelijk welke werkzaamheden de accountant heeft verricht en in rekening brengt.

Omdat de Accountantskamer hiervan niet op de hoogte was (omdat geen der partijen het e-mailbericht met de urenspecificatie had ingebracht) heeft de kamer ten onrechte geoordeeld dat de accountant geen urenspecificatie had verstrekt. Het klachtonderdeel is daarom ten onrechte gegrond verklaard.

Maatregel

Geen.

Annotatie Lex van Almelo

In eerste instantie wordt een accountant gewaarschuwd omdat hij de klant desgevraagd geen urenspecificatie bij een factuur zou hebben gestuurd. In hoger beroep toont de accountant met kopieën van e-mailberichten en de specificatie aan dat hij wel degelijk een urenspecificatie heeft verstuurd. Het college zet daarom een streep door de waarschuwing.

De specificatie is uitgewerkt op uren-, medewerker-, en tariefniveau en maakt daarom voldoende inzichtelijk welke werkzaamheden de accountant heeft uitgevoerd en factureert.

Kortom: verstrek een inzichtelijke specificatie als de klant daarom vraagt en zorg dat je alle relevante stukken kunt leveren aan de tuchtrechter.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.