NBA

Marco van der Vegte: 'Veranderervaring doorgeven aan de sector'

Afgelopen zomer heb ik besloten mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de NBA. Met de ALV in aantocht wil ik de leden van de NBA, die hierin uiteindelijk beslissen, graag laten weten waar ik voor sta. Waarom wil ik dit? Wat is mijn ambitie? En wat zijn mijn ideeën over de manier waarop ik die rol het beste kan invullen? Ik licht het graag toe, zodat u uiteindelijk op 19 december een goed gefundeerde keuze kunt maken.

Veranderervaring doorgeven

Mijn persoonlijke drijfveer is vooral dat ik een positieve impact wil hebben op het beroep en mijn veranderervaring bij Deloitte ten volle wil inzetten voor de hele sector. 

De afgelopen jaren als audit business leader bij Deloitte waren voor mij zeer intensief en niet altijd gemakkelijk. We hadden te maken met de roulatie van de oob's, een transformatie van onze praktijk voor het midden- en kleinbedrijf en de publieke sector, en met een kritische toezichthouder. We besloten dat we de lat voor kwaliteit flink omhoog wilden leggen. We stelden een helder doel voor de beoogde kwaliteitsgerichte cultuur en we maakten afspraken hoe we het veranderingsproces strak konden monitoren.

Foto Marco van der Vegte

De AFM heeft ons een heldere spiegel voorgehouden over de verbeterpunten. Inmiddels heeft ze in haar laatste rapport van juni 2017 ook diverse onderdelen van onze veranderingen aangewezen als best practices. We hebben laten zien dat we de kwaliteit kunnen verbeteren. Daarmee heb ik van binnenuit ervaren wat werkelijk nodig is om een veranderingsproces naar een kwaliteitsgerichte cultuur in onze sector handen en voeten te geven. Dat begon met accepteren dat het echt beter moet. En dan maatregelen te nemen die werken. Zodat je een kwaliteitsgerichte cultuur vormgeeft die zorgt voor resultaat.

Die kennis en die ervaring wil ik doorgeven. Vanuit een intrinsieke motivatie en trots op ons vak en waar we voor staan. De lessen die ik heb geleerd wil ik delen met alle accountantscollega' in de sector, zodat vertrouwen, trots en plezier terugkomen in ons vak.

Ambitie: accountant als sterk merk

Mijn ambitie als voorzitter is dat de accountantstitel weer een krachtige en onbetwiste reputatie heeft. De accountant als sterk merk, waar je trots op bent. Een vanzelfsprekende vertrouwenspersoon en een aantrekkelijk beroep. Accountants opereren vanuit een gemeenschappelijke mindset en ethisch kader. Onze inbreng, in welke rol dan ook, draagt bij aan vertrouwen en aan het oplossen van complexe maatschappelijke of financiële vraagstukken. Ik wil dat dit besef weer voorop staat. 

Drie prioriteiten

Om die ambitie te realiseren wil ik me als voorzitter focussen op drie prioriteiten: vernieuwen, verbeteren en verbinden. 

Vernieuwen
Vernieuwen staat voor mij voorop. Ik wil de bal verder vooruit schoppen, verder vooruit kijken. Ik wil een stevige innovatieagenda opstellen en het lerend vermogen van onze sector aanzienlijk opvoeren. Klaar zijn voor de ontwikkelingen van morgen, zoals digitalisering, data-analyse en blockchain. Maar ook voor de ontwikkelingen van overmorgen. Daarvoor moeten we samenwerken binnen het beroep en de NBA kan hierbij krachtig faciliteren. 

De young profs stellen voor te kiezen voor één beroepstitel en één basisopleiding, en daarna specialiseren. Een goed voorstel, wat ik graag wil onderzoeken. Het zorgt ervoor dat het onderwijs beter aansluit bij de praktijk en we sneller op nieuwe ontwikkelingen in kunnen spelen.

Ook wil ik het PE-systeem verder aanpassen. Het inrichten op daadwerkelijk leren wat je nodig hebt en niet op punten sprokkelen. Daar is via een pilot al het nodige voorwerk voor gedaan, nu moeten we hierop doorpakken.

Verbeteren
Ik wil ervoor zorgen dat we het heft weer in eigen hand nemen. Dat begint met staan voor je professionele waarden en het publiek belang. Doen wat je moet doen en dat goed doen. Kwaliteit mag geen issue meer zijn, de lat moet omhoog. Niet omdat de regels dat voorschrijven, maar omdat de klant en de samenleving op die wijze het beste worden geholpen. Daar zit het plezier in het vak, daar staan we zelf aan het roer. 

Daarvoor is zowel hard als zacht leiderschap nodig. Impopulaire maatregelen durven nemen, maar ook oog hebben voor de menselijke benadering. Verantwoordelijkheid nemen als sector, kantoor en individuele accountant. Elkaar durven aanspreken; een continue en scherpe dialoog voeren met AFM en MCA. En uitgesproken zijn in het maatschappelijk debat.

Grote kantoren hebben hier een stevige verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie. Daarop mogen ze worden aangesproken en als het nodig is zal ik dat zeker doen. Ook klanten moeten verbeteren, ook daar zitten accountant-collega’s die een verantwoordelijkheid hebben. 

Ik wil ook dat er een heldere en eigen agenda komt voor het mkb. Die kantoren moeten zich herkenbaar kunnen onderscheiden in een markt die behoorlijk concurrerend is. De mkb-accountant moet kunnen rekenen op de beroepsorganisatie. De veranderagenda's zal ik krachtig doorvoeren, onder meer met de Stuurgroep Publiek Belang. Dan gaat het onder andere over heldere normen stellen, het stimuleren van vaktechnische kennis en een sectorbreed cultuurprogramma. Kantoren zullen zelf ook duidelijker moeten communiceren, bijvoorbeeld door meer aandacht te geven aan hun transparantieverslagen.

Verbinden
Het derde punt van mijn programma is verbinden. Onze keten is zo sterk als de zwakste schakel. Accountants in business, interne auditors en controlerend accountants – we zijn samen verantwoordelijk voor de gezondheid van het Nederlands financieel bestel. Nederland behoort tot een van de meest welvarende landen ter wereld. Daar spelen wij gezamenlijk een belangrijke rol in. Samen staan we voor hoogwaardig financieel management en daarbij behorende controles. Samenwerken maakt ons sterker, kennisdelen maakt ons sterker, samen zijn we toekomstbestendiger.

 Ik wil inzetten op meer initiatieven waarin we kennis delen. In sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Bij issues, zoals bestrijding van fraude of administratieve lasten. In onze veelzijdigheid hebben we vele voortrekkers en specialisten binnen onze gelederen. Daar mogen we trots op zijn. Ik zou het geweldig vinden om juist die voortrekkers vanuit verschillende disciplines en los van de meer traditionele kantoorindelingen te laten samenwerken. Om te vernieuwen in ons vak. Kennis en inspiratie teruggeven aan alle leden, zodat we als beroepsgroep sterker worden. Je bent met elkaar die sterke financiële sector.

Profiel Marco J. van der Vegte RA

Geboren op 28 juli 1967 in Woudenberg, woont in Baarn. Getrouwd met Marije en vader van drie kinderen. Hobby’s zijn onder andere tennis, golf, tuinieren en skiën.

 

In 1986, na het vwo, begonnen bij Deloitte (toen nog 'Nederlandse Accountants Maatschap'), eerst kantoor Amersfoort, later vanuit Amsterdam. Bediende in het begin vooral middelgrote bedrijven, familie­bedrijven of dochterondernemingen van multinationals.

Van 1994-1997 voor Deloitte op Curaçao gewerkt. Na terugkeer bij kantoor Amsterdam (senior-) manager 'Corporate Market'.

In 2002 benoemd tot partner, vanaf 2006 vooral leidinggevende functies vervuld binnen Deloitte. Vanaf november 2012 tot medio 2017 lid raad van bestuur, later executive committee van Deloitte. Daarbinnen verantwoordelijk voor de gehele auditfunctie.

Verbindend leiderschap

Wat ik wil brengen als voorzitter van de NBA is verbindend leiderschap. Je doet het samen. Ik wil een vertegenwoordiger zijn van alle belangen, die breed kan aanspreken; zowel onze eigen beroepsgroep, als partijen direct om ons heen. Die zegt waar het op staat. En waar het fout gaat ingrijpt en er voor zorgt dat we er van leren. 

Dat is de manier waarop ik de voorzittersrol voor de NBA wil invullen. Zo wil ik zorgen voor vernieuwing, verbetering en verbinding. Zodat we uiteindelijk als accountants weer een sterk merk worden, waar we trots op kunnen zijn en waar de samenleving vertrouwen in heeft. Ik zie een ijzersterke basis, een groot potentieel en ik kijk er naar uit om daar mee aan de slag te gaan!

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.