Marjan Heemskerk

Moet het beroep leidend zijn bij de totstandkoming van het curriculum, of moeten opleiders daarin het voortouw nemen, vraagt Marjan Heemskerk zich af.

Discussie Column

Wie zou leidend moeten zijn: de beroepsgroep of de opleider?

De accountancy is bij uitstek een vak dat je leert in de praktijk. Gedurende de eerste jaren van je werkzame accountantsbestaan gaat je leercurve erg snel omhoog. Je praktijkervaring wordt aangevuld met kennis die je opdoet tijdens de theoretische opleiding. Nu rijst bij mij een vraag over de inhoud van deze theoretische opleiding: Zou de beroepsgroep leidend moeten zijn bij de totstandkoming van het curriculum, of moeten de opleiders daarin het voortouw nemen? 

Accountantskantoren zijn volop bezig met ontwikkelingen in het werkveld. Het werk verandert in feite met de dag, doordat actualiteiten en ontwikkelingen vrij snel geïmplementeerd worden in het dagelijkse werk. Is hier niet een grotere rol voor de opleider weggelegd? Kan (of moet) de opleider hierin een meer prominente rol spelen?

IT & data, psychologie en ethiek

Wat mij betreft kunnen opleiders een grotere rol spelen door juist vakken aan te bieden in het curriculum die niet zo nadrukkelijk aan bod komen tijdens de praktijkervaring die jonge accountants opdoen. Denk bijvoorbeeld aan vakken als IT & data, psychologie en ethiek. Vrijwel iedere assistent-accountant krijgt hiermee in de praktijk te maken, zonder gedegen theoretische achtergrond. Als opleiders hieraan meer aandacht zouden besteden, komen jonge accountants wat dat betreft beter beslagen ten ijs.

Zo maken ondernemingen in toenemende mate gebruik van automatisering. Voor accountants brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe kan je als accountant een gedegen oordeel vellen over een onderneming en de continuïteit, als je geen kennis hebt van de IT-systemen van een onderneming en de bijbehorende (cybersecurity)risico's?

Een ander voorbeeld is dat jonge accountants al vrij vroeg in hun carrière, zeker in vergelijking met andere beroepsgroepen, worden geacht teams aan te sturen en jongere collega's te begeleiden. Door het bieden van achtergrondkennis over psychologie, teamontwikkeling en persoonlijkheden, kun je een jonge accountant die voor deze uitdaging staat beter uitrusten.

Vaktechnisch op de hoogte

Accountants worden door hun kantoren vaak genoeg op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied van standaarden en wet- en regelgeving. Dus hoe relevant is het dan dat je bij de opleiding de wet- en regelgeving nog een keer wordt voorgekauwd? Ik merk dat opleidingen de laatste jaren hier steeds meer vanaf stappen en de inhoud van de vakken aanpassen. Dus minder rijtjes uit de standaarden en wet- en regelgeving, maar meer het bieden van wetenschappelijke en maatschappelijke achtergrond. Iets dat ook goed valt bij de studenten.

Op de vraag wie leidend zou moeten zijn is wat mij betreft geen eenduidig antwoord te geven. We hebben elkaar nodig om een volledige opleiding te verzorgen aan onze accountants. Voor accountantskantoren zou een belangrijke rol kunnen worden weggelegd rondom compliance.
Opleiders krijgen hierdoor de ruimte om te innoveren. In het curriculum kan dan de focus meer komen te liggen op een bredere algemene kennis en persoonlijke ontwikkeling van de studenten. Ook dragen zij hiermee bij aan de aantrekkelijkheid en relevantie van het beroep.

Wat mij betreft zijn we zeker op de goede weg, maar moeten we dit wel blijven volhouden.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Marjan Heemskerk is registeraccountant. Sinds 2016 blogt en vlogt ze als The Happy Financial over persoonlijke financiƫn en bespreekt thema's voor ondernemers in het mkb. Eerder werkte ze bij PwC, BDO en Witlox Van den Boomen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.