Jan Bouwens

Als een ceo aandelen koopt van zijn toekomstige werkgever, wie wordt daardoor dan in economische zin benadeeld?

Discussie Column

Wie heeft Kroes benadeeld?

Stel, u bent kandidaat-ceo van een voetbalclub en u heeft aandelen in de club waar u heeft gesolliciteerd. Vervolgens kondigt u aan dat u nog meer aandelen gaat kopen bij uw toekomstige werkgever. Daarna gaat de inmiddels benoemde ceo door met meer aandelen te kopen, terwijl andere beleggers hiervan nog niet op de hoogte zijn. Is dat dan reden voor ontslag?  Of zoals de voorzitter van de rvc stelt: "Als je aandelen koopt en je weet dat je directeur wordt van een beursgenoteerd bedrijf, terwijl anderen dat niet weten, dan handel je met voorkennis. Dat is een misdrijf." Wellicht (waarschijnlijk) is hier sprake van in juridische zin, maar de vraag is wie er in economische zin wordt benadeeld door het handelen van de ceo.

We kijken eerst naar de indiensttreding. Is hier sprake van handel met voorkennis? In economische zin moet betrokkene dan vrij zeker weten dat de belegger het nieuws (van zijn aanstelling) als gunstig aanduidt. Maar het is in economische zin niet duidelijk of de andere beleggers in het bedrijf de aanstelling van de nieuwe ceo als gunstig of ongunstig zullen gaan aanmerken. Gelet op de aankoop en het aanhouden van aandelen was het de inschatting van de kandidaat dat de beleggers positief zouden reageren op zijn aanstelling. Als we naar onderzoek van Brian Cadman en collega's kijken, dan heeft de ceo gemiddeld genomen gelijk, maar het is geen wet van Meden en Perzen dat de koers stijgt bij de aanstelling van een nieuwe ceo. Wel kan worden gesteld dat de nieuwe ceo, met de aankoop van eigen aandelen, naar andere beleggers het signaal afgeeft zelf te geloven in een betere toekomst voor het bedrijf dan uitgedrukt in de huidige prijs van het aandeel. Het is vervolgens aan de marktpartijen om dit signaal te duiden. 

De inmiddels aangestelde ceo ging door met het kopen van aandelen, ondanks het feit dat de koers van het aandeel bleef dalen. Dat is een verschijnsel dat we in de werkelijkheid systematisch tegenkomen; een ceo die niet KAN geloven dat het bedrijf problemen heeft.

Tot welke conclusie leiden deze feiten?  

Vraag is wie wordt benadeeld in het geval dat de ceo in spe belegt in aandelen van dat bedrijf. De zittende aandeelhouders profiteren (lijden) mee; verkopende aandeelhouders krijgen een hogere (lagere) prijs, de blijvers een hogere (lagere) waarde als in reactie op de benoeming de aandelenkoers beweegt. Dat speelveld lijkt gelijk te zijn. Dat zou heel anders zijn geweest, als Lionel Messi door de ceo voor een laag bedrag was aangetrokken en hij dan aandelen van zijn club koopt om pas daarna bekend te maken dat Messi is gekocht. Je weet dan bijna zeker dat het aandeel zal gaan stijgen en dan is er ook in economische zin sprake van handel met voorkennis. In het geval van de eigen aanstelling is het echter allerminst duidelijk of de koers inderdaad zal gaan stijgen of dalen, omdat de ceo niet kan weten hoe de beleggers over de kandidaat denken.

Stel, u bent die ceo. Bent u dan terecht op basis van handel met voorkennis de laan uitgestuurd? De lezer mag concluderen op basis van bovenstaande feiten.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Jan Bouwens is hoogleraar accounting UvA en research fellow University of Cambridge.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.