Discussie Opinie

Meer vrouwen? Geen woorden, maar daden!

We praten en discussiëren in Nederland terecht veel over het aantal vrouwen in het bedrijfsleven, maar er gebeurt te weinig. Binnen bedrijven vinden discussies plaats hoe meer vrouwen in het bedrijf te krijgen. Meerdere organisaties ondernemen initiatieven om dat verder aan te jagen. Het is goed om te zien dat dit nu ter sprake komt, maar inmiddels is het tijd voor meer concrete actie.

Alain Mulder

Nederland is een leidende innovatieve markt, maar nog niet qua man-vrouwverhoudingen. Zo stelde het kabinet onlangs, na tien jaar, haar standpunt bij ten aanzien van het Europees richtlijnvoorstel Women on Company Boards, om de onevenwichtigheid tussen vrouwen en mannen op de hoogste bestuursniveaus aan te pakken. Mijn eigen oma kreeg in de jaren vijftig nog automatisch haar ontslag, omdat ze ging trouwen. Die tijd is gelukkig voorbij en er zijn goede initiatieven gaande, maar Nederland blinkt nog steeds niet uit in vooruitstrevendheid op dit specifieke gebied.

Onze Global Board of Directors, het hoogste orgaan binnen IMA, bestaat uit 36 personen. De man-vrouwverhouding daar is fifty-fifty. Die verhouding is binnen de rest van onze organisatie en ook op ons Nederlandse kantoor zelfs nog hoger. Het vrouwenquotum is in Nederland nu aangenomen voor de raad van commissarissen, maar kijk je in heel Nederland naar het percentage vrouwen als accountant, dan is dat helaas slechts 23 procent. Kijk ik naar sommige landen in Zuid- en Centraal-Europa, dan zie ik dat de meeste accountants daar vrouw zijn. De tijd van praten is daar echt allang voorbij. Het is een kwestie van doen.

Concrete acties

Uiteindelijk heeft iedereen, binnen alle lagen in een bedrijf, verantwoordelijkheid voor meer vrouwen in de organisatie. De teammanager moet kijken of de man-vrouwverhouding in zijn/haar team wel goed is en daarnaar acteren, de volgende keer dat men iemand inhuurt. Collega's moeten ophouden met grapjes maken die een inclusief werkklimaat tegengaan. En werknemers moeten kijken hoe zij de thuissituatie eerlijk inrichten.

Daarnaast moeten werkgevers het juiste klimaat scheppen en werknemers met concrete acties ondersteunen. Recruiters moeten stoppen te vragen naar het huidige loon en gewoon bieden wat voor de rol gebudgetteerd is. Dan stopt gelijk de pay gap. En voor dit alles hoeven we niet nog jaren te praten, maar iedereen moet het gewoon doen.

Vrouwen betere accountants

Daarmee moeten we dat percentage vrouwelijke accountants in Nederland toch recht zien te trekken? Vooral als je ook nog weet dat vrouwen betere accountants blijken te zijn dan mannen, concludeerde een mondiaal onderzoek. Met als gevolg dat deze beter presterende audit firms een hogere fee mogen rekenen voor hun audit teams. Nog een argument voor een divers team dus.

Succesverhalen genoeg. Neem Gwen van Berne. Zij studeerde oorspronkelijk rechten in Utrecht , werkte lang bij ABN Amro, behaalde ondertussen haar CMA-certificaat en werkte daarna als cfo bij RIPE NCC. Ze treedt in juni aan als IMA's nieuwe wereldwijde voorzitter. Een noviteit, want nooit eerder bekleedde een Europeaan – laat staan een Nederlander – deze positie.

Wat wij ons moeten realiseren, is dat diversiteit het stadium van 'we zijn op de goede weg' voorbij is. Als je organisatie nu nog geen goede verhouding in diversiteit heeft, is dat een probleem dat snel opgelost moet worden. Dit geldt niet alleen voor de top, maar voor alle lagen. Kortom: geen woorden, maar daden!

Wat vindt u van deze opinie?

Reageer Spelregels debat

Alain Mulder is Managing Director Europe bij IMA, de wereldwijde vereniging van finance professionals. Hij houdt zich bezig met de Europese groei van het Certified Management Accountant-studieprogramma, waarin data en breed bedrijfsadvies centraal staan.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.