Magazine

FYI

Borrelend medialandschap - Groen doen? - Voer voor vaktechnici - Eén à twee dagen secretaresse? - Down under - Hoe belangrijk is China? - Kretologiemixer - Leaseauto's - Ingeschreven.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q1, 2015

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Borrelend medialandschap

Het borrelt in de wereld van de accountancymedia. Ook buiten Accountant(.nl). Startschot voor alle beweging was het op 19 november 2014 aangekondigde stoppen van Accountancynieuws.

Niet voor iedereen verrassend, want al diezelfde dag meldde zich een zelfbenoemde opvolger voor de aloude Kluwertitel: Accountantactueel.nl. Initiatiefnemer Robert van Geenhuizen blies zijn plannen echter drie weken later weer even snel af toen ‘diverse grotere partijen’ bezig bleken met soortgelijke plannen.

Een van die partijen was opleider Alex van Groningen, die in januari de website AccountantWeek lanceerde (naar eigen zeggen ‘de opvolger van AccountancyNieuws’), met bijbehorend kwartaalmagazine. Als enige ‘echte’ opvolger besteeg echter eind januari Accountancyvanmorgen het mediapodium. Een door diverse ICT-bedrijven gesponsord initiatief van voormalig Accountancynieuws-uitgever Marjolijn Margadant en een handvol usual suspects uit de AN-keuken, onder wie Fou-Khan Tsang, Jan Wietsma en voormalig hoofdredacteur Frans Heitling.

Ondertussen was er ook in de vakbladenmarkt voor controllers, accountants in business en aanverwanten de nodige beweging. Vakmedianet, dat eind 2013 Tijdschrift Controlling overnam van Kluwer en in 2014 de concurrent Controllers Magazine kocht van Elsevier, lanceert deze maand twee nieuwe titels: CM en Executive Finance. Voor controllers en aanverwanten, maar die laatste specifiek ‘voor de financial executive op boardroom niveau’.

Groen doen?

Je raakt bijna ontroerd wanneer je leest hoe goed groen voor kantoormensen is. Of ze nu voor TNO werken of voor de Rijksuniversiteit Groningen, onderzoekers zien overal mensen opfleuren zodra er bij hen op kantoor planten worden neergezet.

Ambius, een in ‘interieurbeplanting en omgevingsgeuren’ gespecialiseerd bedrijf en merkwaardig genoeg dochter van ongediertebestrijder Rentokil, kan het effect zelfs kwantificeren. Volgens Ambius hebben werkomgevingen die verrijkt zijn met planten ‘een positief effect van vijftien tot negentien procent op de tevredenheid en het concentratievermogen van de medewerker’.

Uit ander onderzoek blijkt: ‘Eén plant per werknemer leidt al tot hogere productiviteit.’ Want ja, naar de natuur kijken werkt bloeddrukverlagend. En zeker, de natuur helpt ons te ontspannen en te herstellen van stress. En inderdaad, de vaak niet al te frisse kantoorlucht kan door planten (die CO2 opnemen) worden gezuiverd.

Allemaal waar, en toch moet je geen wonderen van planten op kantoor verwachten. De onderzoekers verzuimen te vertellen dat groen een camel nose is. Net als bij de kameel komt er bij planten na de neus een enorme rug: ze moeten namelijk worden verzorgd. Op internet bieden zich tal van bedrijven aan die daarvoor bij u op kantoor willen komen. Maar alleen grote kantoren kunnen zich de weelde van het outsourcen veroorloven. Op de kleinere zullen de medewerkers zelf hun plantjes water moeten geven. Anders verpietert het groen. En weinig is zo contraproductief als de aanblik van een verlepte plant.

Voer voor vaktechnici

Een ander media-initiatief betreft het gloednieuwe Tijdschrift voor accountancy-vaktechniek en tuchtrecht (AVTR) van accountant-administratieconsulent en fiscalist Mark Dongor.

Dongor wil hiermee het praktijkgerichte vaktechnische debat in het beroep stimuleren. Want daaraan ontbreekt het volgens hem nu te veel. Het eerste nummer bevat, naast artikelen van eigen hand, onder meer bijdragen van Jan Achten, Hans Beckman en Pieter de Kok.

“De titel verschijnt minimaal acht en maximaal tien keer per jaar”, meldde Dongor bij de lancering van het eerste nummer in november. Het tweede nummer verscheen eind februari. Iets later dan gepland, maar hij mikt nog steeds op de aangekondigde frequentie. “Zes keer per jaar een regulier nummer en twee tot vier themanummers.”

Dongor benadrukt niet te willenconcurreren met bestaande titels. “AVTR is bedoeld als ondersteuning aan accountants in het veld. Een vaktechnisch kantoorblad. Geen concurrent, maar een aanvulling op het bestaande landschap.”

Welk type onderwerpen zal de meeste aandacht krijgen?

“Onderwerpen rondom de kernwerkgebieden, zoals controle, samenstel en bijzondere (assurance)opdrachten, maar daarnaast ook aanpalende gebieden zoals externe verslaggeving, IT, ethiek en accountancyrecht. Maar het blad moet zich dynamisch vormen naar gelang de behoefte van de lezers. Daarom is de input van de beroepspraktijk zeer belangrijk.”

Over het werven van abonnees is Dongor optimistisch. “Naamsbekendheid is het belangrijkste. Ik merk dat als mensen er van horen, een abonnement snel is geregeld.”

Eén à twee dagen secretaresse?

Er komt een einde aan de klassieke arbeidsverdeling tussen accountants en secretaresses. Ze nemen steeds meer van elkaars taken over.

Deze ontwikkeling speelt niet alleen in de accountancy, overal in kantorenland vervagen de grenzen tussen het werk van de professional en de secretaresse. Uit een onderzoek van Secretary Plus blijkt dat de gemiddelde manager liefst één à twee dagen per week kwijt is aan secretariële en administratieve werkzaamheden.

Joyce Steenveld, algemeen directeur van Schoevers, het befaamde instituut dat behalve secretaresses ook ‘management-ondersteuners’ en ‘co-managers’ opleidt, zegt in Slow Management dat social media en het Nieuwe Werken, waarbij mensen tijden plaatsonafhankelijk hun werk doen, enorme aanwinsten zijn. “Maar het zijn ook valkuilen”, vervolgt ze. “Managers worden verleid te veel zelf te doen. Dat vermindert hun productiviteit. Bovendien is het de vraag of managers nog wel met de juiste dingen bezig zijn. Kunnen ze hun tijd niet beter besteden? Aan klanten, aan innovatie of aan hun medewerkers? In een tijd waarin het Nieuwe Werken zich verspreidt, worden aandacht en persoonlijke gesprekken juist steeds belangrijker.”

Steenveld is het oneens met de stelling dat er straks geen secretaresses meer nodig zijn. “Maar hun rol verandert en ze zullen over een andersoortig talent en andere vaardigheden moeten beschikken. Pro-actieve secretaresses halen werkzaamheden naar zich toe waar de manager zelf niet (meer) aan toe komt.” Wat voor managers geldt, geldt in grote lijnen ook voor accountants. Maar accountants die twee dagen per week secretariële werkzaamheden verrichten zijn nog een zeldzaamheid.

Zie ook ‘Alles wordt (niet) anders’ op pagina 16.

Down Under

Oud NBA Young Profs-voorzitter Tom Ooms (PwC) vertrok in maart voor twee jaar naar Sydney, Australië. Een kwartaalbericht.

8m3

De salontafel is toch niet zo mooi. De piano? Nee te groot. De stereo-installatie dan toch zeker wel? Wat past er allemaal in 8m3. Bij het uitzoeken van de boeken gaat het ook al niet gemakkelijk. De bundels van Marcel met zijn blogs nemen ook alleen maar ruimte in beslag. Voordat ik het door heb plakt Linda al een grote rode sticker op de kaft.

Bij het inpakken kijk ik nog even naar de NBA Cactusprijs 2013. Toch moet ik er wel even om grinniken. We hebben toch mooi wat bereikt met de Young Profs de afgelopen jaren. Maar er zijn zoveel personen die echt wat moois hebben bijgedragen aan het accountancyberoep de afgelopen jaren. Dan ben ik nog maar een broekie in dit vak.

“Houdt u er wel rekening mee dat uw golfset grasvrij moet zijn”, aldus onze verhuizer. “Als er maar één grassprietje wordt gevonden door de douane kunt u uw spullen wel gedag zeggen. Met een chemisch goedje zullen ze al uw spullen behandelen. Ik kan u vertellen dat vinden uw mooie pakken niet fijn.” Voordat ik het weet worden alle spullen binnen no-time ingepakt, gelabeld en met uiterste precisie geregistreerd voor de border security in Sydney.

Ik vraag nog even hoeveel ruimte we eigenlijk over hebben: “Meneer Ooms, u heeft zeker nog 1,5 m3 over”. Ik kijk om me heen en merk op dat we blijkbaar helemaal niet zoveel van onszelf hebben. Die leaseauto, de laptop en zelfs het kabelmodem zijn niet van onszelf. Toch voelt het niet als een leegte, ondanks dat we de veilige omgeving van het hier en nu achterlaten. We hebben elkaar en samen gaan we dit nieuwe avontuur aan.

“Schat… let je wel op de tijd!” Helemaal vergeten! Ik moet me gaan haasten richting Eindhoven. Nog snel een Engels (IELTS) examen afleggen om het visum rond te krijgen. Als dat maar goed gaat.

Een aantal weken later maken we nog een laatste ‘selfie’. Samen in ‘ons’ huis. Even later trekken we de deur achter ons dicht. Naar een nieuw land, een nieuw thuis, nieuw werk, nieuwe klanten, nieuwe toezichthouders en een nieuwe beroepsorganisatie.

Hoe belangrijk is China?

De oppervlakkige lezer van managementliteratuur denkt waarschijnlijk dat China voor Nederland de belangrijkste exportmarkt is, maar wie wel eens naar de cijfers kijkt weet beter.

De export naar China bedraagt twee procent van de totale Nederlandse goederenuitvoer. Daarmee is het de negende exportpartner en is een beetje relativering over de mogelijke effecten van een Chinese groeivertraging dus op zijn plaats. Toch onderschat die twee procent het echte belang wel weer een beetje. Dat blijkt uit de ING-publicatie Nederland Handelsland - Herziening ranglijst belangrijkste exportlanden voor Nederland.

De gebruikelijke exportstatistieken, gebaseerd op omzetcijfers, vertekenen. Sommige uitvoer is doorvoer van importproducten die hier slechts worden verpakt en vervolgens doorgevoerd naar de eindbestemming. Weinig toegevoegde waarde dus. En bij sommige andere goederenstromen is de exportpartner ‘slechts’ een tussenstation dat het Nederlandse product bewerkt en daarna verder verscheept naar de ‘echte’ eindbestemming. Zo levert de Nederlandse automotive-sector bijvoorbeeld onderdelen aan Duitse autoproducenten, die de auto's vervolgens transporteren naar - onder meer - China.

ING heeft de traditionele lijst van exportpartners gecorrigeerd voor deze vertekeningen. China stijgt dan met een exportaandeel van zes procent van de negende naar de vierde plek. Belangrijker dan gedacht dus. Maar toch nog altijd veel minder dan de EU en de VS, en vrijwel gelijk aan Frankrijk, Italië en België (dat daalde van twee naar zeven).

Kretologiemixer

U kent de situatie: u zit bij een vergadering en denkt ‘waar gaat dit over’? Raadselachtig termen doen u twijfelen aan uw eigen geestelijke vermogens.

In negen van de tien gevallen gaat het echter inderdaad nergens over. Dan is het tijd voor wat verbale munitie. De in de jaren zeventig voor het eerst opgedoken Kretologiemixer biedt daarbij uitkomst. Een simpele tabel met drie kolommen, vol woorden. De werking is simpel: kies op basis van een willekeurig getal van drie cijfers uit elke kolom een woord. Resultaat: een nietszeggende maar imposant klinkende frase waarmee u menig toehoorder de mond zult snoeren. Wat dacht u bijvoorbeeld van ‘psychologische coördinatie van gedragsalternatieven’?

Er zijn diverse kretologiemixers in omloop,gericht op specifieke sectoren. Die hieronder lijkt erg geschikt voor de accountantssector. Zo leidt 430 tot ‘multidisciplinaire benadering van veranderingsprocessen’. Trek er een ernstig gezicht bij en bewondering is uw deel. Niemand durft te vragen wat u bedoelt. En dat is precies de bedoeling.

Gek genoeg is de tot voor kort in de Apple app-store verkrijgbare Kretologiemixer weer verdwenen. Kennelijk was er onder nuchtere Nederlanders geen belangstelling voor. Of praat de doelgroep ook zonder hulpmiddelen al zo?

1. geïntegreerde 1. organisatorische 1. modelontwikkeling
2. systematische 2. ontwikkeling van 2. gedragsalternatieven
3. functionele 3. benadering van 3. managementtechnieken
4. multi-disciplinaire 4. technologische 4. organisatievorm
5. normatieve 5. relationele 5. spanningsvelden
6. sociaal-psychologische 6. coördinatie 6. machtsaspecten
7. dynamische 7. bureaucratische 7. informatiesystemen
8. geobjectiveerde 8. prognose van 8. communicatiemethoden
9. structurele 9. conservatieve 9. strategiebepaling
10. integrale 10. begeleiding van 10. veranderingsprocessen

Leaseauto's

In welke leaseauto rijden accountants? Elk jaar wordt er naar gevraagd in het Accountancy Beloningsonderzoek. Zo ook in de jongste editie (2014).

Onder RA's gaat de Audi al jaren op kop, op de voet gevolgd door BMW, Volvo en Volkswagen. In 2014 was dat niet anders. In 2013 was Audi voor het eerst ook bij AA's het populairste vehikel, maar dat lijkt eenmalig te zijn geweest: in 2014 is die positie weer (nipt) verloren aan Volkswagen, ook in eerdere jaren nummer een bij de AA's. Opvallend is de relatief lagere notering van BMW bij AA's: op negen, tegenover een tweede plek bij de RA's. Vooral Toyota, Peugeot en Opel scoren bij AA's aanmerkelijk beter dan bij hun RA-collega's.

BMW en Volvo blijken ‘mannenauto's’, onder vrouwen scoren ze in elk geval aanmerkelijk minder. Het omgekeerde geldt voor Volkswagen. Ruim 21 procent van de vrouwelijke accountants rijdt daar in, van de mannen slechts 14 procent. Volkswagen is ook een typische ‘grote kantoren’-auto. Maar liefst 23,5 procent rijdt daar in dat merk. Bij de kleine en middelgrote kantoren is dat veel lager, respectievelijk 11,5 en 11,8 procent.

Ingeschreven

Roxanne Rijnbergen (30) ontving op 30 januari 2015 haar RA-titel. Ze werkte als auditor bij de Rabobank en sinds 1 maart bij de Sociale Verzekeringsbank in Amstelveen. Drie vragen.

Voel je je anders met titel?

“Ja en nee. Ik voel me anders omdat ik blij ben dat het lange traject van studeren en stage met succes is afgerond. Verder blijf ik dezelfde persoon met ambities en enthousiasme.”

Wilde je aanvankelijk openbaar accountant worden?

“Ik wilde mijzelf aanvankelijk specialiseren in de financiële sector maar heb in de loop der tijd gemerkt dat ik mijzelf meer aangetrokken voel tot de sociaal-maatschappelijke sector. Ik vind het werk als intern accountant interessant omdat je je meer kunt verdiepen in de organisatie.”

Schep je wel eens op over je baan?

“Bescheiden als ik ben schep ik niet op over mijn baan. Wel vertel ik er graag over als mensen er meer over willen weten. Natuurlijk vertel ik dan wat voor werk ik doe en dat ik de studie aan Nyenrode Business Universiteit heb gedaan direct na mijn vwo-opleiding.”

Zie voor alle nieuwe inschrijvingen NBA.nl.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.