Magazine

NBA nieuws

Open brief aan KNVB: veel voetbalclubs financieel kwetsbaar - Accountantsdag dit jaar in Rotterdam - Dashboard Accountancy maakt prestaties accountants zichtbaar - NBA verheugd met AFM-rapport over houding en gedrag controleteams - NBA-reactie aan CTA: 'Sector kenmerkt zich door grote veranderdynamiek' - NEMACC: Accountants kunnen grotere rol spelen bij financiering mkb.

Dit artikel is verschenen in Accountant Q2, 2019

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Open brief aan KNVB: veel voetbalclubs financieel kwetsbaar

Een kwart van de eredivisieclubs en tweederde van de eerste divisieclubs heeft meer schulden dan bezittingen. Het ontbreken van eigen vermogen maakt deze clubs financieel kwetsbaar; dit is bedreigend voor het voortbestaan. Veel clubs in het betaald voetbal moeten daarom hun financiële strategie herzien.

Dat schrijft de NBA in de open brief Clubs zonder weerstand aan de KNVB, over de financiële situatie bij betaaldvoetbalorganisaties. De voetbalbond wordt aanbevolen bij de verstrekking van licenties hogere eisen te stellen aan het eigen vermogen van clubs. In de eredivisie noteerden ADO Den Haag, Excelsior, FC Twente, FC Utrecht en Roda JC een negatief eigen vermogen over het seizoen 2017-2018, blijkt uit de publicatie. De eerste drie genoemde clubs sloten dat seizoen af met een negatief netto resultaat.

Een promotie of degradatie, wel of geen Europees voetbal spelen en de mogelijkheid of onmogelijkheid om spelers te kopen of verkopen heeft grote sportieve en financiële effecten. Veel clubs ontbreekt het aan eigen vermogen om financiële weerstand te bieden. Deze grote financiële
kwetsbaarheid brengt verschillende risico’s met zich mee, zoals het schuiven met geldstromen, het in zee gaan met onbekende financiers en in het uiterste geval faillissement.

Bij supporters, die met hart en ziel verbonden zijn aan hun club, ontstaat hierdoor onrust. Bij de betrokken gemeente, vaak eigenaar van het stadion of de grond en via leningen al nauw betrokken bij de club, ontstaat grote druk om de club te ondersteunen of in het ergste geval te redden.

Sturen op positief resultaat
De NBA onderschrijft de maatschappelijke relevantie van betaaldvoetbalclubs, maar het is cruciaal dat zij opereren vanuit een financieel gezonde basisopstelling. Clubs en KNVB doen er goed aan om financieel niet alleen te sturen op de beschikbaarheid van geld voor het lopend seizoen, maar ook op een structureel positief resultaat in de toekomst. Dat is in het belang van de financiële stabiliteit van de individuele clubs en daarmee ook van de sector.

Een en ander vereist, naast een andere financiële strategie, bij veel clubs vooral financiële deskundigheid bij leiding en toezichthoudende
organen. De NBA roept leden, die als externe accountant controles uitvoeren bij de clubs, op om hieraan bij te dragen.

Accountantsdag dit jaar in Rotterdam

De Accountantsdag 2019, die wordt gehouden op 20 november aanstaande, vindt dit jaar plaats in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Daarmee wordt na jaren de vaste locatie van de Amsterdamse RAI verlaten.

Risicobeheersing is een belangrijk thema tijdens de komende Accountantsdag. Organisaties worden nog altijd verrast door de onverwachte opkomst van nieuwe concurrenten, disruptieve technologie of een economische crisis. Dat blijft niet zonder gevolgen: de bestaansduur van beursgenoteerde bedrijven is gehalveerd en bestuurders staan steeds vaker onder druk. Juist in tijden van onzekerheid is het belangrijk kritisch te blijven op cijfers en interpretaties van de werkelijkheid.

Sprekers zijn onder meer econoom en BNR-beurscommentator Kees de Kort, advocaat Axel Arnbak en hoogleraar financial accounting Martin Hoogendoorn. Dagvoorzitter is opnieuw Rens de Jong.

Zowel NBA-leden als andere belangstellenden kunnen zich tot 2 september 2019 aanmelden met vroegboekkorting. Meer informatie is te vinden via de speciale website www.accountantsdag.nl. Daarop is ook een impressie van de Accountantsdag 2018 terug te kijken.

Dashboard Accountancy maakt prestaties accountants zichtbaar

De NBA heeft begin april het ‘Dashboard Accountancy’ online gezet. Het laat zien hoe de sector werkt aan verbetering van haar kwaliteit en maakt prestaties van accountantskantoren publiekelijk zichtbaar.

Het Dashboard Accountancy is in eerste instantie opgezet samen met de accountantsorganisaties met een oob-vergunning. Uiteindelijk moet het ook gegevens gaan bevatten van mkb-, intern en overheidsaccountants en accountants in business. Bedoeling is om steeds nieuwe content toe te voegen, benadrukt NBA-voorzitter Marco van der Vegte. “Dit moet een dashboard van ons allemaal worden.”

Het dashboard biedt onder meer informatie over uitkomsten van interne inspecties, de rol van toezichthouders en het stelsel van kwaliteitsbeheersing van accountantsorganisaties. Verder zijn alle transparantieverslagen van de oob-kantoren over de afgelopen vijf jaar te vinden op het dashboard. Medio mei is nieuwe informatie toegevoegd over de rol van de accountant bij fraude, inclusief het ‘fraudeprotocol’ dat in december 2018 is gepubliceerd door de Stuurgroep Publiek Belang.

Daarnaast komen maatschappelijk belanghebbenden aan het woord. Zo bevat het dashboard interviews met vertegenwoordigers van de Inspectie van het Onderwijs, de Autoriteit Woningcorporaties en de FIOD. Het Dashboard Accountancy is bereikbaar via nba.nl/dashboard.

NBA verheugd met AFM-rapport over houding en gedrag controleteams

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil dat accountantsorganisaties doorgaan op de ingeslagen weg van verandering van houding, gedrag en cultuur. De NBA is blij met de conclusies uit het rapport van de toezichthouder over controleteams.

Kwaliteitsgerichtheid heeft veel aandacht binnen de controleteams van de grote kantoren, concludeert de AFM. Er zijn goede stappen gezet op het gebied van houding, gedrag en cultuur. De verschillen tussen de vier grote accountantsorganisaties zijn klein.

De AFM zet in het rapport ruim twintig factoren op een rij die kunnen bijdragen aan het kwaliteitsgericht werken door controleteams. Tien factoren blijken daarbij vooral belangrijk, zoals voorbeeldgedrag van leidinggevenden, het elkaar onderling kritisch aanspreken, tijd voor reflectie en portfoliomanagement.

Reactie NBA
Volgens NBA-voorzitter Marco van der Vegte is het een goede zaak dat de AFM in het rapport feedback geeft op hoe het accountantsberoep werkt aan kwaliteitsverbetering. “Ze spreken tegelijk verwachtingen uit naar de kantoren. Dat maakt het ook een leidraad voor de sector, als het gaat om het borgen van kwaliteit.”

De uitkomsten van het AFM-rapport zijn in lijn met de waarnemingen van de NBA zelf ten aanzien van de inspanningen van de kantoren rondom de controlekwaliteit, stelt Van der Vegte. “Het toont aan dat die inspanningen en onze veranderprogramma’s daadwerkelijk eff ect hebben.”

Het rapport van de AFM ‘De bijdrage van houding, gedrag en cultuur aan de kwaliteitsgerichtheid van het controleteam’ is beschikbaar via afm.nl.

NBA-reactie aan CTA: 'Sector kenmerkt zich door grote veranderdynamiek'

Het accountantsberoep kenmerkt zich sinds 2014 door een grote veranderdynamiek en heeft veel initiatieven genomen om aan hoge kwaliteitseisen te voldoen. Dat stelt de NBA in haar brief aan de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).

De beroepsorganisatie diende op 19 april haar commentaar in bij de CTA, de door minister Hoekstra van Financiën ingestelde commissie die eind 2019 moet rapporteren over de accountantssector.

De NBA stelt in haar brief dat de lat voor het accountantsberoep in Nederland hoog ligt, in vergelijking met andere landen. Sinds 2014 heeft de sector zelf een flinke reeks initiatieven genomen, zoals de 53 maatregelen uit het rapport In het publiek belang, de instelling van de eigen Monitoring Commissie Accountancy (MCA), de oprichting van de Stuurgroep Publiek Belang, een regelmatig geactualiseerde Veranderagenda, het uitbrengen van een fraudeprotocol en white papers over kwaliteit en continuïteit.

Cruciale rol
De NBA onderschrijft de stelling van minister Hoekstra dat het accountantsberoep cruciaal is voor de economie. Juist deze cruciale rol die de accountant vervult binnen het maatschappelijke verkeer is de reden dat de kwaliteit van de accountantscontrole onomstreden moet zijn en de accountant het publieke belang altijd voorop dient te stellen.

Om te komen tot structurele kwaliteitsverhoging en duurzaam herstel van het vertrouwen in het beroep is naast verbetering van de controlekwaliteit ook meer transparantie en zichtbaarheid van het beroep nodig. Ook moet de accountancy werken aan haar relevantie en beter voorzien in maatschappelijke behoeften op gebieden als fraude, continuïteit en duurzaamheid.

Vragen aan de voorzitter

NBA-voorzitter Marco van der Vegte geeft vanaf dit voorjaar maandelijks in een kort videointerview een toelichting op actuele ontwikkelingen en de activiteiten van de beroepsorganisatie.

In ‘Vragen aan de voorzitter’ roept Van der Vegte leden op om meer naar buiten te treden en meer te communiceren over wat van accountants mag worden verwacht. Ook wil hij graag horen wat leden van de beroepsorganisatie verwachten. NBA-leden kunnen zelf vragen indienen voor het maandelijkse video-interview via de mailbox vragenaandevoorzitter@nba.nl. De video-interviews zijn te bekijken via Accountant.nl, NBA.nl, het YouTube-kanaal van de NBA en LinkedIn. De interviews ver schijnen elke laatste donderdag van de maand.

NEMACC: Accountants kunnen grotere rol spelen bij financiering mkb

Vooral kleinere mkb-ondernemingen hebben vaak moeite om passende financiering aan te trekken. Accountants kunnen een grotere rol spelen bij de kredietverlening aan mkb-ondernemingen. Dat blijkt uit het NEMACC-onderzoek ‘Financiering in het mkb en de rol van de mkb-accountant’. Het onderzoek belicht de verwachtingen van ondernemers, accountants en financiers rond kredietverlening en de rol die accountants daarin kunnen spelen.

Uit het onderzoek blijkt dat het financieringslandschap verandert. Banken trekken zich deels terug, terwijl het microbedrijf, waar volgens de onderzoekers de helft van de toekomstige financieringsbehoefte vandaan komt, het moeilijker heeft om passende financiering te vinden. Fintech-ontwikkelingen brengen met name oplossingen voor kleinere kredieten. Omdat de banken deze trajecten grotendeels automatiseren ontstaan hier kansen voor accountants, aldus het onderzoek.

Pilot
Inmiddels is de NBA, in samenwerking met Topicus, een pilot gestart, gericht op ondersteuning bij financieringsvraagstukken voor mkb’ers. Deelnemers kunnen gebruikmaken van een onafhankelijk digitaal platform voor zakelijke financieringen en krijgen ondersteuning bij het gebruik ervan.

NEMACC is het gezamenlijke kenniscentrum van de NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarbinnen het functioneren van de mkb-accountant centraal staat. Het onderzoek over financiering in het mkb is beschikbaar via nba.nl.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.