Magazine

Op een andere manier in gesprek met de leden

Onder het motto ‘NBA Open’ ging de beroepsorganisatie in april, mei en juni in gesprek met haar leden. Doel vooraf: bijdragen aan verdere uitwerking van de governanceplannen van de NBA. Maar het leverde meer op dan dat. “Een gesprek aangaan waarvan je niet weet wat de uitkomst is.”

Dit artikel is verschenen in Accountant Q2, 2019

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

In december 2018, tijdens de Algemene Ledenvergadering van de NBA, presenteerde algemeen directeur Harm Mannak de eerste ideeën voor een nieuwe inrichting van de beroepsorganisatie. Verbinding met de leden staat daarbij voorop. Geïnspireerd door onder meer het model van de Britse zusterorganisatie ICAEW, wordt uitgegaan van een structuur met faculties en communities, gericht op respectievelijk de vakinhoudelijke en de thematische verbinding tussen leden.

Idee is dat die thematische verbinding bottom up wordt ingevuld. Dat vraagt om input vanuit de achterban. “Centraal staat de vraag wat leden van ons als beroepsorganisatie, in de rol van belangenbehartiger, verwachten”, aldus Mannak, “naast onze wettelijke taak als publiekrechtelijke beroepsorganisatie”. In de optiek van de leden is de NBA vooral die PBO, meent hij. “Veel leden hebben alleen een ‘factuurrelatie’ met de NBA. We moeten meer naast onze leden gaan staan, we moeten de Nederlandse Beroepsorganisatie van Aandacht worden.”

Chaos

In samenwerking met bureau Knyfe Ealdormann werd daarom de campagne ‘NBA Open’ opgetuigd, om in korte tijd met zoveel mogelijk leden het gesprek aan te gaan, op een andere manier dan normaal. Voorheen koos de NBA bij het consulteren van de achterban graag voor roadshows tijdens afdelingsvergaderingen en bijeenkomsten van ledengroepen. Nu kunnen leden deelnemen aan sessies over mindfulness, aan plastic vissen op de Amsterdamse grachten, bierproeverijen, een hardloopclinic, een motortocht en zelfs een ‘vollemaanwandeling’. Veelal in kleine groepen, met tussendoor of na afloop een intensief gesprek. Kaarten met stellingen en bierviltjes om suggesties op te schrijven helpen bij de discussie. Maar de vorm is even wennen. Volgens Bas Westerweel, oud-televisiepresentator en mede-oprichter van Knyfe, staat “chaos altijd aan het begin van elke ontwikkeling”. Daarom is bewust gekozen voor die andere benadering van de NBA-leden dan gebruikelijk. “We willen een gesprek aangaan waarvan we niet weten wat de uitkomst is. Het moet eerst schuren voordat het gaat glanzen.”

De serie ontmoetingen met leden is de basis voor de ‘creatieve conferentie’ die voorafgaat aan de ledenvergadering van 17 juni. De woorden die de leden tijdens de reeks NBA Open-sessies hebben meegegeven, worden daar “als een ‘woordenwolk’ weer over ze uitgestort”, aldus Westerweel. In het najaar volgt verdere verdieping via designlabs en een tweede conferentie. Daarna wil de NBA met de nieuwe structuur gaan proefdraaien. In de algemene ledenvergadering van juni 2020 moet over de nieuwe inrichting formeel worden besloten. Parallel daaraan loopt een wetgevingstraject, gericht op het afschaffen van de huidige ledengroepen. Ook moet het mogelijk worden om niet-accountants op te nemen in het bestuur en moet de mogelijkheid tot elektronisch stemmen wettelijk worden geregeld.

Speeltuin

Maar NBA Open levert meer op dan alleen input voor de governance van de NBA, zo blijkt. Veel leden geven aan blij verrast te zijn met het initiatief en pleiten er voor om daarmee door te gaan, los van de herinrichting van de beroepsorganisatie. Westerweel, die ooit zelf directeur was van Dierenpark Amersfoort, begrijpt dat wel: “Ook de speeltuin in de dierentuin heb je hard nodig.” Hij is gedurende de NBA Open-campagne zelf steeds enthousiaster geworden over de feedback vanuit de leden. “Trots is het woord dat ik het meeste terug hoor. Accountants zijn erg trots op hun vak.” Ook directeur Harm Mannak is positief over voortzetting van NBA Open. “We gaan na de ledenvergadering niet gewoon weer over tot de orde van de dag. We moeten naar een andere relatie met onze leden. NBA Open blijft.”

Marc Schweppe is hoofdredacteur Accountant en Accountant.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.