Magazine

Dilemma: nood breekt wet

U bent controlerend accountant van een in Europa opererende handelsonderneming. Vanwege het coronavirus heeft deze klant veel omzet misgelopen. De cfo van het bedrijf deelt mee dat haar filialen in België op Tweede Kerstdag geopend zullen zijn. Tweede Kerstdag valt dit jaar op een woensdag en dat biedt gelegenheid om de gemiste omzet (beperkt) in te halen.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 1, 2021

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

De cfo negeert hiermee dat Tweede Kerstdag een dag is waarop de filialen in België normaliter zijn gesloten en dat afwijken van reguliere openingsdagen in strijd is met de lokale regelgeving. Wat doet u?

  1. U geeft direct uw opdracht terug.
  2. U wijst de cfo op zijn onethisch gedrag en benadrukt dat u uw dienstverlening aan uw cliënte niet kunt voortzetten, wanneer zij bewust lokale regelgeving overtreden.
  3. U verzoekt de cfo deze voorgenomen handelswijze te herzien en benadrukt het belang van naleving van regelgeving. U blijft uw cliënt bedienen, maar zult omstreeks Tweede Kerstdag via internet wel checken of de filialen in België al dan niet zijn geopend en waar nodig een melding bij het bevoegde gezag doen.
  4. U begrijpt de businessmotieven achter deze eenmalige overtreding van lokale regelgeving en onderneemt geen verdere actie.

Uitkomst

In de NBA DilemmApp kiest het merendeel, 63 procent, voor optie 3. Slechts één procent van de stemmers gaat voor de eerste optie. Een groter deel, 24 procent, kiest voor optie 2 en twaalf procent voor optie 4. Met deze stemmen wordt in 46 procent van de gevallen een persoonlijk belang gediend, in 35 procent een organisatorisch belang. De overige negentien procent draagt bij aan een maatschappelijk belang.

Een kwart meent dus dat het bewust overtreden van lokale regelgeving onethisch gedrag is en een reden om de dienstverlening te stoppen. “Het zou naïef zijn om te denken dat de lokale overheid hiervan geen kennis zou krijgen en maatregelen zal nemen. In de geest van NOCLAR zou je zeer waarschijnlijk de opdracht terug moeten geven en inderdaad melding moeten maken.”

Vijftig tinten grijs

“Het is niet de taak, noch de bevoegdheid van de controlerend accountant om de naleving van lokale openingstijden te controleren en te sanctioneren”, meent een respondent. “De antwoorden zijn disproportioneel. De enige juiste oplossing staat er niet bij, namelijk de cliënt adviseren om in overleg met bevoegd gezag mogelijkheden te onderzoeken.”

“Het antwoord is 50 shades of grey”, vindt een ander. Wel wijzen op het risico van een administratieve boete en vastleggen dat dit gesprek heeft plaatsgevonden. “Als accountant ben je geen politieagent. Ik zou de cfo wel vragen om over de risico’s na te denken.”

Een aansprekend dilemma, zoals eerder aan NBA-leden voorgelegd via de DilemmApp. De DilemmApp (blauwe icoontje) is beschikbaar in de appstores voor Androïd en Apple. Verificatiecode voor inloggen: Accountant. Meer dilemma’s via nba.nl.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.