Magazine

Accountant(.nl) nieuwe stijl

Accountant en Accountant.nl gaan veranderen. De rolverdeling wordt duidelijker en het uiterlijk wordt vernieuwd. Het huidige maandblad wordt vervangen door een stijlvol kwartaalblad en de nieuwe website biedt tal van extra functionaliteiten.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2014

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Vanaf januari 2015 krijgen Accountant en Accountant.nl een nieuw uiterlijk en een nieuwe opzet. Accountant.nl wordt naast het exclusieve platform voor nieuws en debat ook het centrale podium voor actuele artikelen en 'vaktechnische' praktijkinformatie, met speciale aandacht voor de mkb-praktijk. Het huidige maandblad Accountant maakt plaats voor een gelijknamig stijlvol kwartaalblad met trend- en achtergrondverhalen over accountants en het accountantsberoep in brede zin.

Duidelijkheid

De redactie kiest met deze stap bewust voor een duidelijke rolverdeling tussen Accountant en Accountant.nl, met maximale gebruikmaking van de mogelijkheden van beide mediatypen.

Accountant.nl

Met ingang van 2015 vindt u naast nieuws en debat ook de 'vaktechnische' artikelen en rubrieken over beroepsregels, software, fiscaliteit, pensioen, verslaggeving etc. uitsluitend op Accountant.nl. Deze stap naar 'volledig digitaal' biedt concrete voordelen: de informatie kan actueler zijn, is (door)zoekbaar, interactief (vragen, reacties zijn mogelijk) en blijvend beschikbaar. En dat geldt voor zowel pc, laptop, tablet als smart phone, want door responsive design past het beeld zich automatisch aan aan het gebruikte beeldscherm. Een groot en toenemend aantal accountants weet nu al de weg te vinden naar de op Accountant.nl geboden praktijkinformatie en de redactie verwacht met deze duidelijke keuze die functie als het podium daarvoor nog verder te versterken. Het nieuwe Accountant.nl zal bovendien meer praktijkinformatie bieden dan blad en site nu samen doen.

Naast nieuws, debat en praktijkinformatie is er op Accountant.nl nieuwe stijl ook meer ruimte voor journalistieke artikelen en interviews over actuele onderwerpen.

Kwartaalmagazine Accountant

Samenhangend met deze scherpe inhoudelijke keuze krijgt ook het blad een ander karakter. De inhoud daarvan is door de nieuwe rolverdeling nog minder dan nu aan de 'hete' actualiteit gebakken. Daarom is gekozen voor een driemaandelijks, verdiepend, informatief, tot nadenken aanzettend, prikkelend, verrassend en - af en toe - ook puur (intelligent) verstrooiend magazine. Dikker dan nu, stijlvol vormgegeven, en met een kwalitatief hoogstaande, serieuze maar prettig leesbare inhoud die de waan van de dag kan doorstaan en best drie maanden kan blijven liggen (ook op kantoor of koffietafel). Wat u niet meer vindt in dat in maart voor het eerst te verschijnen magazine, maar voortaan alleen op de site: 'technische' praktijkinformatie, tijdgebonden nieuws en specifieke informatie voor één beperkte ledengroep. Wel vind u er 'houdbare' artikelen over relevante trends, over kantoormanagement, de toekomst van het beroep, maatschappelijke ontwikkelingen die de sector raken, herkenbare ervaringen, de accountant als mens, als werknemer, werkgever en manager etc.

Veranderend mediagebruik

NBA en redactie beogen met deze nieuwe gecombineerde formule effectief in te spelen op de veranderende informatiebehoefte en het veranderend mediagebruik van lezers en hopen hiermee alle leden en ledengroepen zo goed mogelijk te bedienen bij zowel hun pure praktijkuitoefening als met bredere informatie over en rond het beroep.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.