de Accountant nr. 4 2009

MAGAZINE |

Morele les

De uitspraken hadden die van een accountant kunnen zijn. “Voor ons geldt geheimhouding. Eigenlijk zitten...

MAGAZINE |

Weinig beweging in auditmarkt

De dominantie van de big four in de top van de internationale auditmarkt is een hot issue. Hoe liggen...

MAGAZINE |

'Aan de reputatie van kantoren kunnen wij weinig doen'

De Europese Commissie ziet niet graag een groot kantoor omvallen. Op de internationale auditmarkt zijn...

MAGAZINE |

Wereldwijde LAT-relatie

Het door multinationale accountantskantoren gehanteerde beeld van één wereldwijd merk met naadloze dienstverlening...

MAGAZINE |

De schijnzekerheid van wiskunde

Geld wordt in het economieonderwijs gereduceerd tot een serie wiskundige vergelijkingen, zonder historische...

MAGAZINE |

Inbreuken, schendingen en incidenten

Accountantsorganisaties moeten een overzicht bijhouden als professionals de Wet toezicht accountantsorganisaties...

MAGAZINE |

ISO-norm risicomanagement

Dit jaar wordt richtlijn ISO 31000 voor risicomanagement internationaal gelanceerd. Het NIVRA is bij...

MAGAZINE |

Wordt staatsbalans een bankbalans?

De overheidsingrepen in de financiële sector leggen de beperkingen bloot van de verslaggevingsregels...

MAGAZINE |

Fiscus en vastgoedprijzen

Het accent in belastingheffing is meer en meer verschoven naar vastgoed. Wat betekent de nu ingezette...

MAGAZINE |

Gezocht: nieuwe Limperg

"Is het dan nooit goed?" Die reactie had ik bij de azijnachtige reacties op het artikel van bankier Floris...

MAGAZINE |

Agricountants

De sector lijkt wellicht minder spannend dan die van AEX en Zuidas, maar innovatie, schaalvergroting,...

MAGAZINE |

Boeken - april 2009

Professional zoekt groei - De kredietcrisis - De romantische boekhouder.

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2009-6, JT 2009-7, JT 2009-8.

MAGAZINE |

Gespot - april 2009

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

de Accountant nr. 5 2009 de Accountant nr. 3 2009