de Accountant nr. 3 2009

MAGAZINE |

Gezellige verjaardag

Er is een tijd geweest dat accountants verjaardagen liever meden. Zeker in de periode na de boekhoudaffaires...

MAGAZINE |

Auditsoftware: van bankzitter tot sterspeler

De toepassing van auditsoftware door accountants is al jaren een grote belofte. Geavanceerde technieken...

MAGAZINE |

Oursourcing bij accountants: stille trend

Het uitbesteden van administratieve werkzaamheden en samenstelwerk naar lagelonenlanden biedt mogelijkheden...

MAGAZINE |

XBRL ontwikkelt in sluipgang

De toepassing van de open standaard voor het uitwisselen van bedrijfsinformatie XBRL rukt wereldwijd...

MAGAZINE |

Sir David Tweedie: 'IFRS is nog lang niet klaar'

Na de bijna fatale politieke overval van vorig jaar herfst (zie omslagartikel januari 2009) heeft de...

MAGAZINE |

Vonnis Ahold: control- & sideletters en ethiek

Over de strafmaat in de zaak tegen de Ahold-bestuurders valt het nodige te zeggen. Maar het arrest bevat...

MAGAZINE |

Pensioenadvies: glad ijs of kansen?

In hoeverre mag de accountant zich bezighouden met pensioenadvisering? In de praktijk bestaat daarover...

MAGAZINE |

'Uiteindelijk komt het neer op morele hardheid'

De plaats in de hiërarchie, de wijze van belonen, de rapportagelijnen: het is allemaal van het grootste...

MAGAZINE |

'Verantwoording afleggen door kredietcrisis weer sexy'

De Rekenkamer Amsterdam bestaat vijf jaar. "De kredietcrisis is, cynisch geredeneerd, voor ons een blessing...

MAGAZINE |

Heldere transparante klaarheid

Er zijn van die termen die op zeker moment zo zijn versleten tot nietszeggendheid dat je je afvraagt...

MAGAZINE |

Risicodenken in vier stappen

Welke stappen kan een organisatie nemen om de huidige financiële storm het hoofd te bieden? IMD-hoog...

MAGAZINE |

Combineren of kopen

Vaktechniek is de afgelopen jaren voor alle accountantskantoren serious business geworden. De 'hoe en...

MAGAZINE |

Boeken - maart 2009

Vraagprijs of prijsvraag - Regels voor de toekomst - Snelweg naar de afgrond.

MAGAZINE |

IFRS geeft kostenvoordeel

Verplichte toepassing van IFRS leidt bij Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen tot lagere kosten...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2009-1, JT 2009-2, JT 2009-3, JT 2009-4.

MAGAZINE |

Gespot - maart 2009

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige...

de Accountant nr. 4 2009 de Accountant nr. 2 2009