Magazine

Gespot - maart 2009

Wat gebeurt er aan het front van wetenschap en onderzoek? Een maandelijkse selectie van lezenswaardige publicaties uit binnen- en buitenland.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 3, 2009

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Mondiale financiële verslaggeving en de VS

De kans is groot dat over een aantal jaren US GAAP wordt vervangen door IFRS. Het academische lid van de IASB, Mary Barth, bespreekt welke gevolgen dit heeft voor onderwijs en onderzoek in de Verenigde Staten. Ze geeft aan hoe wetenschappers bij kunnen dragen aan de mondiale regelgeving. Voorts bespreekt Barth gangbare misverstanden over de concepten die ten grondslag liggen aan financiële verslaggeving, waaronder het matching-principe, de rol van voorzichtigheid en betrouwbaarheid, de functie van de winst-en-verliesrekening, en de relatie tussen principles- en rules based verslaggeving.

 • Mary E Barth, Global Financial Reporting: Implications for US Academics. The Accounting Review, no 5, 2008, pages 1159-1179

Herziening winstcijfers: gevolgen voor beloning en ondernemingsprestaties

Op basis van 289 winstherzieningen in de jaren 1997-2001 concluderen de onderzoekers dat een herziening leidt tot een lagere optiebeloning van de ceo in de twee jaren na de herziening. Ook verlaagt de entiteit het risicokarakter van zijn investeringen. Dit resulteert in een lagere volatiliteit van de aandelenkoersen en uiteindelijk in verbeterde ondernemingsprestaties.

 • Qiang Cheng, David B. Farber, Earnings Restatements, Changes in CEO Compensation, and Firm Performance. The Accounting Review, no 5, 2008, pages 121-1250

Zijn gesecuritiseerde activa verkopen of financieringen?

Het securitiseren van activa, zoals hypotheken, door het onderbrengen in een special purpose entity (SPE) kan worden beschouwd als een verkoop (met als gevolg dat de activa off balance komen) of als een financiering. Onderzoek geeft aan dat hoewel in de geobserveerde gevallen de securitisatie altijd in de jaarrekening werd verwerkt als een verkoop, de kapitaalmarkt de activa en verplich-tingen nog steeds beschouwt als behorend tot de overdragende entiteit. De markt rekent de economische risico's toe aan die entiteit en niet aan de SPE.

 • Wayne R. Landsman, Kenneth V. Peasnell, Catherine Shakespeare, Are Asset Securitizations Sales or Loans? The Accounting Review, no 5, 2008, pages 1251-1272

IFRS en de kosten van eigen vermogen

Uit diverse onderzoeken blijkt dat IFRS een hogere mate van disclosure vereist dan Dutch GAAP. Hierdoor hebben beleggers meer informatie beschikbaar, is er minder sprake van informatieasym- metrie en lopen beleggers minder risico. De auteur toont aan dat IFRS heeft geleid tot een significante daling van de cost of equity capital van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

 • Peter Bevers, De gevolgen van IFRS voor de cost of equity capital: een studie voor Nederland. MAB, maart 2009

Toelating tot accountantsberoep

Europese richtlijnen en de implementatie daarvan leiden tot het vervagen van landsgrenzen voor de opleiding en beroepsuitoefening van wettelijk controleurs en overige accountants. Om in lijn te komen met de Europese richtlijnen is een aantal aanpassingen in de Nederlandse wetgeving noodzakelijk.

 • Herbert Reimers, Toelating tot het accountantsberoep in Europees perspectief. MAB, maart 2009

Toepassing nieuwe COSO-richtlijnen

Toepassing van de nieuwe COSO-richtlijnen met betrekking tot de monitoring component van interne beheersing kan tot belangrijke structurele verbeteringen leiden. Door monitoring-activiteiten te onderscheiden van de overige interne beheersingsmaatregelen en ze vervolgens te evalueren en verbeteren, kunnen de beheersing van risico's en ook de assurance die daarover is gewenst, effectiever en efficiënter worden gemaakt.

 • Cees Klumper, Toepassing van de monitoring component van het COSO raamwerk: betere interne beheersing voor organisaties én belangrijke innovatie in het accountantsberoep! MAB, maart 2009

Aansprakelijkheidsrisico's accountant: samenhang met kwaliteit en tarieven

Op basis van onderzoek naar winststuringen in een situatie van een beursintroductie (IPO, initial public offering) concluderen de onderzoekers dat hogere aansprakelijkheidsrisico's voor een accountant samenhangen met een hogere kwaliteit van het werk van de externe accountant en met hogere in rekening gebrachte tarieven.

 • Ramgopal Venkataraman, Joseph P. Weber, Michael Willenborg, Litigation Risk, Audit Quality, and Audit Fees: Evidence from Initial Public Offerings. The Accounting Review, no 5, 2008, pages 1315-1345

Benchmarking in de publieke sector

Het verband tussen benchmarking en prestatieverbetering in de publieke sector hangt af van het doel van een bepaalde benchmark-operatie. De auteur doet aanbevelingen ten aanzien van de acties die kunnen worden ondernomen om het verband tussen benchmarking en prestatieverbetering te versterken.

 • Sandra Tillema, Benchmarking en prestatieverbetering in de publieke sector. Wat is het verband en hoe kan dit worden versterkt. MAB, maart 2009 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.