Magazine

Boeken - maart 2009

Vraagprijs of prijsvraag - Regels voor de toekomst - Snelweg naar de afgrond.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 3, 2009

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Tekst: Rob Heinsbroek

Vraagprijs of prijsvraag

Geschreven voor ondernemers in het mkb, biedt deze publicatie uit de ‘praktijkreeks administratie’ een handleiding om een bedrijf te waarderen. De waarde van een onderneming is afhankelijk van vele factoren waarvan sommige wat verder onder de oppervlakte liggen. Van Abelen en Ton- neyck beschrijven deze in kort bestek. De winst van een onderneming wordt daarbij niet als belangrijkste beoordeeld. Strategie, SWOT-analyses en prognoses van vrije kasstromen worden stuk voor stuk behandeld en in een case study van praktische toelichting voorzien. De auteurs bevelen de discounted cashflow-methode aan om de waarde uiteindelijk vast te stellen. Diverse rekenvoorbeelden worden hiervoor gebruikt, dus enige voorkennis van het financiële jargon wordt verondersteld.

Tevens geven de auteurs tips om de bovenvermelde factoren te optimaliseren om de uiteindelijke waarde van de onderneming positief te beïnvloeden.

B. Abelen en E. Tonneyck, Vraagprijs of prijsvraag? - De waarde van een onderneming in het mkb, Kluwer, ISBN 978 90 13 06038 6

Regels voor de toekomst

Hoe ziet Nederland er uit in 2028? Het gezegde is bekend: Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat.

Toch proberen Ernst & Young en Holland van Gijzen ter gelegenheid van hun 125-jarig jubileum een antwoord te vinden op deze vraag. Met name gericht op de perspectieven van globalisering, vergrijzing, energieschaarste en klimaatverandering wordt door een breed scala aan accountants, ondernemers, (ex)-politici en wetenschappers in diverse bijdragen een poging gedaan om antwoorden te formuleren op de uitdaging om een klein land als Nederland duurzaam vorm te geven. Gekeken wordt onder andere naar regelgeving, concurrentie, innovatie en governance. Drie rode draden zijn in elk geval dat Europa een krachtige eenheid moet zijn, de regelgeving graag principle-based en het toezicht graag krachtig en scherp.

A. de Bos, P.H. Coebergh, H. van Olden (redactie), Regels voor de toekomst - Kansen voor een duurzaam en ondernemend Nederland, Scriptum, ISBN 978 90 5594 643 3

Snelweg naar de afgrond

Wederom een boek in de nog immer uitdijende bibliotheek van publicaties over de kredietcrisis. Van der Hof wijst met name op de te ver doorgevoerde deregulatie in de financiële sector en het bijna tot religie verheven geloof in het vrijemarktdenken. De ontwikkelingen - in met name de Verenigde Staten - worden in een chronologische volgorde gezet met pakkende hoofdstuktitels als the subprime emperor had no clothes.

In de epiloog beschrijft Van der Hof de internationale en nationale reddingsacties van september en oktober 2008 (Paulson's zevenhonderd miljard dollar plan en de reddingsactie van Fortis) Geschreven in een enigszins pamflettische stijl waarbij de auteur zijn eigen kijk op de zaak niet verstopt en het gebruik van uitroeptekens bepaald niet schuwt. De boodschap van Van der Hof komt in elk geval luid en duidelijk over.

K. van der Hof, Snelweg naar de afgrond! - Over de kredietcrisis, dollars en olie, Elmar BV, ISBN 978 90389 1876 1 

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.