Magazine

Veel fusiesteun op ledenvergadering

Formeel konden de NIVRA-leden niet stemmen over het fusievoornemen met de NOvAA, maar zowel een algemene ledenpeiling als een peiling onder de aanwezigen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 16 december 2009, toonde een hoog percentage voorstanders. Een impressie.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 1/2, 2010

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Nieuwe organisatie: NBA

Tijdens de in de Amsterdamse Meervaart gehouden vergadering kwam het verlossende bericht - na wat onvermijdelijke telefoontechnische problemen - vanuit de gelijktijdige NOvAA-ledenvergadering binnen bij NIVRA-voorzitter Jan Helderman. Ook de NOvAA-leden, anders dan bij het NIVRA wel voorzien van formeel stemrecht over de fusie, bleken in grote meerderheid voorstander.

En daarmee was de weg vrij voor het verdere fusieproces. Want ook de eerder door TNS NIPO uitgevoerde peiling onder de leden liet weinig aan de verbeelding over, bleek uit de woorden van Helderman. Zowel onder de RA's als AA's bleek de steun in ruime mate aanwezig, met in totaal 71 procent voorstanders. In de eenvoudige ja/nee-peiling tijdens de NIVRA-vergadering zelf stemde 82 procent positief.

Draagvlak

Over draagvlak voor de fusie dus geen discussie. Ook niet na een historische terugblik waarin Hans Blokdijk betoogde dat de fusie “de vijfde historische fout” dreigt te worden. Andere sprekers bleken in meerderheid juist positief.

Joost Groeneveld meende wel dat de methodiek van peilen voor meerderlei uitleg vatbaar was geweest, aangezien niet om een eenvoudig ja/nee antwoord werd gevraagd maar om een keuze tussen zeven hokjes, variërend van geheel eens tot geheel oneens. “De vraag is bij welk hokje u vindt dat een lid steun geeft aan de fusie”, aldus Groeneveld.

Homme Idzerda vroeg zich af of de fusie niet vooral onder politieke druk uit Den Haag tot stand kwam.

Nieuwe naam: NBA

Helderman pareerde de kritiek met de opmerking dat juist door de gekozen antwoordmogelijkheden een genuanceerd beeld is verkregen van wat er leeft onder de leden. Politieke druk was zeker niet de aanleiding voor de fusieplannen, al is men op het ministerie van Financiën wel erg blij met het voornemen.

NIVRA-directeur Berry Wammes vertelde dat ook de Ondernemingsraad de steun heeft uitgesproken. Dus is er geen enkel beletsel meer om een fusievoorstel naar het ministerie van Financiën te sturen zodat het wetgevingstraject kan worden gestart en er naar verwachting in 2011 een formele fusie kan plaatsvinden.

Aan het einde van de vergadering maakte Helderman ook de naam van de nieuwe organisatie bekend: de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. “Geen spannende naam, maar wel een die de lading goed dekt”, zo verdedigde hij deze keuze. Of het predikaat Koninklijk ook aan deze naam mag worden verbonden moet nog blijken.

Verlies

Waarover was er dan wél discussie in de vergadering? Dat het NIVRA twee achtereenvolgende jaren verlies heeft gemaakt. Vorig jaar leidde de verhuizing tot een fors verlies, dit jaar is het verlies van een half miljoen te danken aan afvloeiingskosten en een flinke teruggang van de inkomsten uit VERA-cursussen als gevolg van de financiële crisis.

Om te voorkomen dat nogmaals een verlies optreedt zijn stevige maatregelen genomen, variërend van het terugbrengen van de formatie tot aan een verbod op business class-vliegen.

NIVRA-bibliotheek

En dan was er nog het punt van de NIVRA-bibliotheek. Een bijzonder waardevolle collectie, die zich echter niet mag verheugen in massale fysieke aanloop door de leden. NIVRA-directeur Wammes had de cijfers paraat: gemiddeld 61 mensen (in persoon) per maand. Het bestuur wil de collectie mogelijk onderbrengen bij een universiteit en investeren in een betere digitale ontsluiting.

Het ging Hans Blokdijk aan het hart en hij rekende voor dat het “25 eurocent per lid per week” kost om het voortbestaan van de bibliotheek, c.q. de toegankelijkheid van de collectie, te verzekeren. Het bestuur liet weten dat geld niet nodig te hebben. Een amendement om het ‘kwartje van Blokdijk’ er doorheen te krijgen haalde het vervolgens niet.

* Voor een uitgebreider verslag van de NIVRA Algemene Ledenvergadering, zie Accountant.nl (Nieuwsrubriek, ‘Verslag NIVRA-ledenvergadering’, 18 december 2009).

Buitengewone Ledenvergadering NOvAA

Tegelijkertijd met de NIVRA-ledenvergadering stemden de NOvAA-leden over de fusie. Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering van de NOvAA in het Beatrix Theater van de Jaarbeurs in Utrecht stemden de 321 stemgerechtigden met groene en rode stembiljetten. Omdat er overduidelijk meer groene dan rode stembiljetten omhoog werden gehouden, zijn de precieze stemaantallen niet geteld.

Benoemingen bestuur NIVRA

Tijdens de Algemene Ledenvergadering is Ruud Dekkers (partner bij PwC) gekozen tot nieuwe voorzitter (zie pagina 14).

Marco Korff is gekozen tot plaatsvervangend voorzitter. Hij is daarnaast directievoorzitter van Alfa Accountants en Adviseurs.

Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen Eric van Leeuwen (partner KPMG), Joop Winterink (directeur Interne Accountantsdienst Univé-VGZ-IZA-Trias) en Anneke van Zanen-Nieberg (plaatsvervangend Secretaris-Generaal ministerie van Justitie).

Voormalig bestuursvoorzitter Jan Helderman en de bestuursleden Jacques Koenen en Marius Winters hebben, conform het aftredingsrooster, het NIVRA-bestuur verlaten.

Oorkonde van Verdienste voor Hans Verkruijsse

Tijdens de ledenvergadering ontving Hans Verkruijsse de Oorkonde van Verdienste. Deze wordt uitgereikt aan leden die zich gedurende een groot aantal jaren verdienstelijk hebben gemaakt voor de beroepsorganisatie.

Verkruijsse, partner bij Ernst & Young en parttime hoogleraar accounting information systems in Tilburg, heeft een belangrijke vaktechnische rol gespeeld in de Commissie Controlevraagstukken en Richtlijnen, eerst als lid en sinds 2004 als voorzitter. Ook heeft hij namens het Nederlandse beroep veelvuldig als technical advisor de IAASB- vergaderingen van IFAC bijgewoond. Ten behoeve van het onderwijs had hij onder andere zitting in de Commissie Toekomst Accountancy Opleiding in 2006 en 2007.

Ook is Verkruijsse actief binnen NOREA, onder meer als voorzitter van de Raad voor beroepsethiek en als voorzitter van de visitatiecommissie die vierjaarlijks de RE-opleidingen bezoekt.

Nart Wielaard is strategisch scherpdenker op het snijvlak van maatschappij, technologie en bedrijfsleven. Hij brengt complexe ontwikkelingen terug tot eenvoudige en begrijpelijke verhalen en doet dat in de rol van gespreksleider, adviseur en schrijver.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.