Nieuws

Novak wil mkb-accountants afsplitsen van NBA

Novak, de vereniging voor mkb-accountants, pleit voor een afsplitsing van de NBA en wil een eigen beroepsorganisatie oprichten. Dat schrijft de belangenorganisatie in een brief aan informateur Edith Schippers.

Bij afsplitsing van de NBA is voor behoud van de titel accountant een wetswijziging nodig. In de brief aan informateur Schippers pleit de Novak er daarom voor de fusie van het voormalige NIVRA en de NOvAA weer ongedaan te maken. "De fusie van NIVRA en NOvAA verdient wat ons betreft heroverweging. Waar deze fusie aanvankelijk bedoeld was om de verschillende 'bloedgroepen' binnen de accountancy-sector naar elkaar toe te laten groeien, toont de praktijk dat de verschillen alleen maar toenemen." NIVRA en NOvAA fuseerden per 1 januari 2013 tot NBA; het fusietraject werd al in 2008 in gang gezet.

Volgens de Novak zou de komende kabinetsperiode opnieuw moeten worden gekeken naar de overwegingen die destijds aan de fusie van NIVRA en NOvAA ten grondslag lagen. "De gedachte dat de openbare accountants die organisaties controleren en de accountants die binnen bedrijven en overheden werkzaam zijn, meer gemeen hebben dan van elkaar verschillen, heeft in de praktijk niet gewerkt", stelt Novak. Daarbij wordt gewezen op de nieuwe beroepseed, die voor openbare accountants “heel valide” is, maar bij accountants in business "alleen maar vragen" zou oproepen.

NBA alleen voor wettelijk domein

Novak vindt het "veel zuiverder" dat de NBA zich als publiekrechtelijke beroepsorganisatie alleen richt op openbare accountants die actief zijn voor organisaties van openbaar belang (oob's) en bedrijven die wettelijk verplicht zijn om hun boeken te laten controleren. "Het dient een evident maatschappelijk belang dat zij aan strenge regels zijn gehouden. Daar staat een door de wet gegarandeerde monopoliepositie tegenover. Voor alle andere accountants zou de verplichte inschrijving in het NBA-register niet moeten gelden", aldus Novak. Het NBA-register is "vervuild", schrijft de vereniging aan Schippers.

Deze grote groep andere accountants kan volgens de vereniging ook een eigen beroepsorganisatie oprichten, zonder publiekrechtelijke status. “De beroepstitel 'accountant' blijft wel beschermd, maar kan iedereen met een accountantsopleiding levenslang 'gratis' dragen."

Profiel mkb-accountant

Novak wijst in de brief op de toezegging van de minister van Financiën ten tijde van de fusie dat het eigen profiel van de mkb-accountant binnen de fusieorganisatie bewaard zou blijven. "Daar is niets van terecht gekomen. Het NBA-bestuur kijkt steevast met een 'big four'-bril naar de sector." In de ogen van de vereniging heeft de NBA "gepoogd om een gegarandeerde vertegenwoordiging van de mkb-accountant in het bestuur - destijds een belangrijk politiek argument om de fusie te steunen - te schrappen". Daarmee verwijst Novak naar de eerdere governanceplannen van de NBA, die wegens gebrek aan draagvlak eind 2016 werden teruggetrokken.

"Het bestuur probeert een kleurrijke beroepsgroep - met grote onderlinge verschillen - wit te schilderen. Wij zouden veel liever een federatief model zien, met grote autonomie voor alle beroepsgroepen en representatie van iedereen binnen het bestuur", zegt Novak-voorzitter Marco Moling. "Dat alternatief wordt door het bestuur doodgezwegen."

Register voor mkb-dienstverleners

Novak maakt zich ook zorgen over de "nonchalance waarmee de overheid omgaat met de financiële administratie van mkb-ondernemers". Waar voor grotere bedrijven een wettelijke accountantscontrole verplicht is, mag een mkb-ondernemer naar eigen inzicht voor de boekhouding zorgen. Novak wil dat er meer eisen worden gesteld aan kwaliteit, opleiding en beroepsregels voor dienstverleners ten behoeve van het mkb. Moling: "Een adviseur die consumenten helpt bij het vinden van een financieel product zoals een hypotheek of lijfrentepolis moet een vergunning hebben. Maar voor iemand die helpt bij de financiële administratie van een mkb-ondernemer geldt geen enkele verplichting."

Novak pleit daarom voor een eigen register voor mkb-dienstverleners. "Ook een mkb-ondernemer zelf heeft er belang bij om zeker te kunnen weten dat iemand aan wie hij zijn administratie toevertrouwt, de boel goed op orde heeft", aldus Moling.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.