Nieuws

NBA-reactie op brief Novak

De NBA heeft een goede aansluiting met de mkb-accountant. Dat stelt de beroepsorganisatie in reactie op de berichtgeving vanuit Novak, de vereniging van accountants werkzaam in het mkb. Novak pleit in een brief aan informateur Edith Schippers voor een eigen beroepsorganisatie voor mkb-accountants.

De reactie van de NBA: De accountantssector, de NBA en de politiek hebben gekozen voor een pluriforme achterban waarmee de kwaliteit van de accountantstitel in de hele financiële keten wordt gegarandeerd; van controlerend accountant, tot accountant in business en accountant in de samenstelpraktijk. Ook het mkb-deel van onze achterban is pluriform en breed. De Novak vertegenwoordigt slechts een deel van de mkb-achterban.

Het is de NBA bekend dat Novak sinds lange tijd ontevreden is met de fusie tussen NOvAA en NIVRA en keer op keer stelling inneemt om de fusie terug te draaien. Maar de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het accountantsberoep in 2013 was gebaseerd op een breed draagvlak onder de leden van zowel NOvAA als NIVRA en de politiek.

De NBA onderhoudt intensief contact met haar mkb-achterban. Zo heeft de NBA een actieve en goed functionerende Commissie MKB, die zich specifiek richt op de ondersteuning en belangenbehartiging van de mkb-accountant. De beroepsorganisatie treedt daarnaast regelmatig in contact met haar leden via de regionale afdelingen. Ook onderhoudt de NBA een goede relatie met de SRA, waar een belangrijk deel van de mkb-achterban bij is aangesloten.

Momenteel werkt de NBA aan een toekomstvisie op het accountantsberoep, waarvoor we alle leden gevraagd hebben om actief mee te denken over hoe het accountantsberoep van de toekomst eruit moet gaan zien. In dit visietraject liggen alle denkrichtingen over het beroep, de titel en de beroepsorganisatie volledig open. Hierbij hebben we ook actief de inbreng van de mkb-achterban gevraagd, waaronder juist ook die van de Novak. In het kader van dit visietraject wordt in mei een speciaal mkb-debat georganiseerd.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.