Magazine

Titel RA is geld waard

Hoe kijkt ‘de markt’ aan tegen het woud van financieel-economische opleidingstitels en -titeltjes? De RA-titel blijkt veruit het bekendst en meest gerespecteerd. En bij salarisonderhandelingen brengt hij nog geld op ook.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 9, 2005

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Het is al vaker opgemerkt: geen sector is zo dol op titels als het financieel-economisch management en de daar omheen cirkelende adviseurs. Bij de laatste meting door ‘de Accountant’ stond de teller op 41, inmiddels is de verzameling alweer gegroeid tot 55. Je kunt je daar vrolijk over maken, maar sommigen nemen al die titels angstig serieus. Eén objectief aspect zou echter iedere betrokkene moeten interesseren: het oordeel van ‘de markt’.

Wat denken degenen voor wie al die ronkende lettercombinaties zijn bedoeld - de werkgevers en opdrachtgevers - van al die titels? Om daar enig zicht op te krijgen, hield bureau TNS-NIPO op verzoek van het NIVRA een telefonische enquête onder ruim tweehonderd financieel verantwoordelijken - financieel directeur, controller, hoofd boekhouding of, veelal bij kleinere bedrijven, de algemeen directeur - van bedrijven met minimaal honderd werknemers.

Het is altijd prettig om opwekkend nieuws te kunnen brengen: de RA-titel steekt er in alle opzochten duidelijk bovenuit.

Bekendheid

Gevraagd naar welke titels ze kennen, noemt 71 procent van de respondenten spontaan de RA-titel. Pas op grote afstand volgen Register Controller (46 procent), Master of Business Administration (37 procent) en Accountant-Administratieconsulent (26 procent). Alle overige titels scoren minder dan tien procent spontane bekendheid (zie tabel). Verrassend is dat drie van de spontaan opborrelende titels in de verzameling van ‘de Accountant’ nog ontbraken.

FB, een titel voor belastingadviseurs, was wat dat betreft een echte omissie, al vermoedden de paar respondenten die hem noemden er abusievelijk de betekenis ‘financieel beheerder’ achter. Een andere ‘nieuwe’ titel blijkt te staan voor Financial Controller (FC). Van de derde, DA (betekenis onbekend), kon het bestaan na enig googlen helaas niet worden bevestigd. Mogelijk speelt de reclamecampagne van een landelijke drogisterijketen de betrokken respondent(en) hier parten.

Ook wanneer de ondervraagden een handje worden geholpen - door de tien in de tabel opgenomen titels met name te noemen - scoort RA, samen met MBA, het hoogst (98 procent). De AA zit daar met 93 procent dicht bij en ook RC’s hoeven zich niet onmiddellijk zorgen te maken. Maar de overige lettercombinaties doen bij minder dan de helft van de ondervraagden bellen rinkelen, met Register Valuator en Register Operational Auditor triest onderaan.

Bestaansrecht

Dan de ‘waarde’ van de tien bekendste titels. Met een rapportcijfer gaven de respondenten aan hoe belangrijk zij het vinden dat een titel blijft bestaan. Een 1 staat voor ‘mag direct worden afgeschaft’, een 10 voor ‘moet beslist blijven bestaan’. Ook hier steekt de RA er met een 8,3 met kop en schouders bovenuit. De RC en MBA hebben in de ogen van financieel managers eveneens duidelijk bestaansrecht, en in mindere mate de RE, CPA (de Amerikaanse RA) en AA. Maar het enthousiasme voor die laatste titels houdt niet over. Met RV, RO, RI en CIA is het nog veel droeviger gesteld: gezien hun onvoldoende rapportcijfers zouden ze bij verdwijnen waarschijnlijk nauwelijks worden gemist.

Salaris

Een van de pikantste vragen is natuurlijk of werkgevers bereid zijn te betalen voor een bepaalde titel. Nemen ze een specifieke titeldrager sneller aan? En beïnvloedt die titel wellicht het salaris? Geen enkele titel blijkt een automatische ticket naar rijkdom. Maar ook hier scoort RA weer het onbetwist hoogst, al is het rapportcijfer voor ‘invloed op het aannemen’ (5,7) nog net geen voldoende. Op de vraag of het bezit van de RA-titel van invloed is op de hoogte van het salaris, antwoordt iets meer dan de helft van de financieel managers ‘ja’. De RC en MBA komen daar pas ver achteraan, en bij de overige titels is de invloed nog veel geringer.

Bescherming

Ten slotte is de respondenten gevraagd of ze wettelijke bescherming en een vorm van bewaking en kwaliteitszorg belangrijk vinden voor de diverse titels. Hier valt op dat de ondervraagden dat laatste nog iets belangrijker vinden dan wettelijke bescherming. Wederom, het wordt eentonig, springt de titel RA er duidelijk uit. Vrijwel alle financieel managers vinden voor deze titel zowel wettelijke bescherming als bewaking en kwaliteitszorg belangrijk. Geen van de andere titels komt hierbij in de buurt. Wel scoren ze allemaal meer dan vijftig procent ‘ja’. De helft tot tweederde van de ondervraagden vindt het dus belangrijk dat ook de minder bekende titels worden beschermd. Het zomaar kunnen voeren van een titel, acht een meerderheid niet acceptabel.

‘Hoe zegt u’

In oktober 2003 stond de titelteller van ‘de Accountant’ op 41 stuks, inclusief wat Amerikaanse varianten. Inmiddels kwamen ons alweer veertien nieuwe of ontbrekende titels ter ore, waarmee de totaalverzameling nu staat op 55 stuks. Daar komen ze:

RA, AA, RE, MBA, RI, CISO, RO, MMC, IdAc, RV, CMC, CIA, MIM, MGA, CISA, CFE, RBA, MRE, AAG, CPA, BSC, FIA, MA, ACAMS, MBT, LLM, JD, CMA, B.Ec., EMOA, MPLA, MFE, MFP, CFA, FASA, MCBA, AC, CCSA, MPA, AB, CPC, QM, FRICS, EMIA, FRM, EMFC, QC, RS, RPA, CFM, CPCU, CLU, EMITA, FC, FB.

De redactie houdt zich aanbevolen voor informatie over nieuwe of ontbrekende exemplaren. Over de betekenis en het soortelijk gewicht van specifieke titels wordt niet gecorrespondeerd.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.