de Accountant nr. 9 2006

MAGAZINE |

Intellectueel uitdagend

Intellectueel failliet, zo betitelde Hans Blokdijk onlangs het NIVRA. Aanleiding was de nieuwe gedragscode...

MAGAZINE |

Nieuws

Ook ‘kleintjes’ bij PCAOB - Franchiseformule FinNova - Verslaggeving pensioen fondsen moet beter - Gestresste...

MAGAZINE |

Op scherp

Medio dit jaar wordt de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) van kracht. Welbeschouwd bevat deze...

MAGAZINE |

Kleine kantoren onder druk

De druk van nieuwe eisen en ontwikkelingen komt bij de eenmans- en tweemanskantoren extra hard aan. Is...

MAGAZINE |

Mogen we even binnenkomen?

De Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) houdt toezicht op accountantskantoren met aan een...

MAGAZINE |

'Marktregulering wordt te Amerikaans'

Met veel regeltjes en streng extern toezicht wordt de Nederlandse regulering van financiële markten op...

MAGAZINE |

Joint audit: oplossing of onzin?

Moet ook in Nederland de joint audit worden ingevoerd? In Frankrijk is het verplicht: joint audit door...

MAGAZINE |

'Accountants melden niet'

Accountants melden opvallend weinig mededingingsovertredingen. NMa en NIVRA willen meer gaan doen aan...

MAGAZINE |

IAD-test in acht vragen

Commissarissen steunen bij hun toezicht mede op informatie van de interne auditafdeling. Hoe moeten zij...

MAGAZINE |

De mix van BING

Gemeenten maar ook andere overheidsinstanties of non-profit-organisaties kunnen zich sinds oktober 2004...

MAGAZINE |

Te veel pretentie

Consultants verkopen hun management-accountingmethoden graag met het bijkomend argument dat ze helpen...

MAGAZINE |

Titelcarnaval

Ik ga mezelf herhalen, maar soms moet dat. Onderwerp: de aanhoudende titelpandemie.

MAGAZINE |

Wie is JAN©?

Knaloranje advertenties en mailings, een opvallend swingende website en een ongebruikelijke naam. De...

MAGAZINE |

Respect

Is het gebrek aan respect aan de kant van ex-Ahold-baas Cees van der Hoeven symptomatisch voor de manier...

MAGAZINE |

Essent is zuinig op zijn bonus

Met prestatiebeloning is niets mis, integendeel. Maar een teveel aan maatstaven, zoals bij Essent, waardoor...

MAGAZINE |

Reikwijdte Wta onlogisch

Het toezicht op accountantscontrole bij organisaties in de publieke sector volgens de Wet toezicht accountantsorganisaties...

MAGAZINE |

Accountants en de Wfd

‘Accountants vrijgesteld voor Wfd’, meldden diverse media, waaronder ‘de Accountant’, in februari 2006....

MAGAZINE |

Digitale schoolbanken

NIVRA en VERA lanceren binnen een jaar een online campus waar accountants via e-learning hun PE-punten...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2006-23, JT 2006-24, JT 2006-25, JT 2006-26, JT 2006-27.

MAGAZINE |

Druk

Voor mij zit de drukte van het werk er voorlopig even op. Gelukkig wel. Of het nou komt doordat ik al...

de Accountant nr. 10 2006 de Accountant nr. 8 2006