de Accountant nr. 10 2006

MAGAZINE |

Snijden in eigen vlees

Een blok aan het been, zo ervaart Deloitte-voorzitter Roger Dassen de geheimhoudingsplicht. Op pagina...

MAGAZINE |

Nieuws

Ahold-top: stevig vonnis maar milde straf - Boetes bij MOT-overtreding - Frankrijk: combi controleadvies...

MAGAZINE |

Eenzame specialist?

‘Met boekhouden houd ik me niet bezig’, luidde het verweer van enkele Ahold-bestuurders tijdens de recente...

MAGAZINE |

Deloitte, laat je vakinhoudelijk horen!

Kort geleden pleitte Deloitte- en Ahold-accountant Roger Dassen in het vaktijdschrift MAB (‘Het einde...

MAGAZINE |

Deloitte kàn zich vakinhoudelijk niet laten horen!

Marcel Pheijffer lijkt te constateren dat er een discrepantie bestaat tussen mijn oproep om meer openheid...

MAGAZINE |

Publiek debat?

Is een publiek debat over het handelen van Deloitte bij Ahold op dit moment aan de orde? Hans Blokdijk...

MAGAZINE |

Deloitte wil zich vakinhoudelijk niet laten horen

Ik constateer nog steeds, ook na lezing van het artikel van Dassen, een discrepantie tussen woorden en...

MAGAZINE |

Commissaris wil betrouwbare waakhond

Commissarissen vinden dat de controlerend accountant te weinig doet om fraude te ontdekken en vaak te...

MAGAZINE |

10 IFRS-lessen

De eerste jaargang jaarrekeningen onder IFRS is verschenen. Een eerste indruk van de ervaringen en gevolgen,...

MAGAZINE |

'Onderhoud menselijk kapitaal vergt cultuuromslag'

Diverse kabinetsmaatregelen stimuleren mensen tot latere pensionering. Volgens econoom Lans Bovenberg...

MAGAZINE |

Professional judgment, een vaag begrip

In zijn proefschrift over het beoordelen van processen stelt Hans Verkruijsse het begrip professional...

MAGAZINE |

'Klokkenluiders hebben het beroep een push gegeven'

In januari 2005 startte intern accountant Herman Baars na elf jaar Nederlandse Spoorwegen een nieuw bestaan...

MAGAZINE |

'Neem allemaal IPSAS als uitgangspunt'

Bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit loopt een proef met invoering van de...

MAGAZINE |

Onderwijs rijp voor management en control

Management en control lenen zich niet alleen voor commerciële organisaties. Een intelligent gebruik van...

MAGAZINE |

Gevaarlijke Chinezen

Hoe gevaarlijk zijn Chinezen? Volgens velen zeer gevaarlijk, net als Indiërs. Roep ‘China en India’ en...

MAGAZINE |

Lastenverlichting of window dressing?

Als alles volgens plan verloopt, kunnen kleine ondernemingen binnen enkele jaren hun fiscale jaarrekening...

MAGAZINE |

'Institutionele beleggers neem uw verantwoordelijkheid'

In de beleidsantwoorden op de bedrijfsschandalen overtuigt de Amerikaanse noch de zachtere Europese aanpak....

MAGAZINE |

'NIVRA moet duidelijker optreden'

In het aprilnummer geeft Gert Smit commentaar op de Ahold-rechtzaak en de wijze waarop het accountantsberoep...

MAGAZINE |

Niet accountant maar bedrijfsleiding

In ‘de Accountant’ van maart 2006 pleitte Barbara Majoor voor het in de accountantsverklaring opnemen...

MAGAZINE |

Young Professionals wil jongeren meer betrekken bij NIVRA

Het NIVRA moet ook voor jonge beroepsgenoten aantrekkelijk zijn. Dat is in het kort het doel dat NIVRA...

MAGAZINE |

Tuchtrecht

JT 2006-28, JT 2006-29, JT 2006-30, JT 2006-31.

MAGAZINE |

Feedback

In 1997 ben ik begonnen met werken. Tijdens mijn eerste werkdag kreeg ik meteen mijn eerste cursus ‘feedback-ontvangen’....

de Accountant nr. 11 2006 de Accountant nr. 9 2006