Magazine

Afko-gekte

Het werk in deze branche brengt je in aanraking met een schier oneindige stortvloed aan termen, begrippen, concepten, organen, modellen en aanverwanten. Dat is wennen. Het feit dat veel van die zaken zijn vermomd als afkortingen, maakt het niet makkelijker.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 9, 2008

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Uiteraard ontkom je soms niet aan een afko. Om in een tekst steeds voluit Interdepartementaal Overlegorgaan van Departementale Auditdiensten te moeten schrijven is bezwaarlijk, ook voor de lezer. Dan maar IODAD, puur functioneel, vooruit. Dat bij het laatste NIVRA-jaaroverzicht vervolgens noodgedwongen een verklarende lijst met 55 gebruikte afkortingen moet worden bijgeleverd, het moet maar.

Werkelijk ernstig wordt het als ook volstrekt duidelijke en niet al te lange begrippen worden afgekort. Dan spelen er blijkbaar heel andere overwegingen dan gemak en wordt de grens met potsierlijkheid vervaarlijk dicht genaderd. Neem een actueel en volgens veel accountants snel groeiend werkveld als niet-financiële informatie. Dat heet sinds kort NFI. Met hoofdletters nog wel. Of het Nederlands Forensisch Instituut al protest heeft aangetekend tegen die trouvaille is mij niet bekend. Ook een reactie van de iets minder vermaarde Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie is me ontgaan. Maar hoe dan ook: wat is de diepere gedachte hierachter?

Het gebruik van zo'n afkorting, bovenop de honderden letterpuzzels waarmee lezers toch al dagelijks worden lastiggevallen, creëert onnodig een incrowd-atmosfeer. En dat terwijl de opzet, zeker bij dit onderwerp, juist is om zo veel mogelijk mensen te bereiken.

Waar komt die onbedwingbare afkortingsdrang toch vandaan? Ik heb geen idee.

En waar houdt het op? Wie een beetje consequent wil zijn in zijn afko-beleid ontkomt er immers niet aan om bij financiële informatie dan vervolgens te spreken van FI. En financiële verslaggeving zal voortaan moeten worden afgekort tot FV. Ook weer met hoofdletters, want afkorters combineren hun speciale hobby opvallend vaak met een gelijktijdige voorliefde voor grote letters.

En zo zijn er vele voorbeelden. Een inhoudelijk aanpalend geval is de recente NIVRA-publicatie Touwtrekken op glad ijs. De ondertitel daarvan luidt: Het economisch, financieel, maatschappelijk en moreel debat over ESG-informatie. ESG-informatie? Ik garandeer u dat 99 procent van de potentiële lezers - auteur dezes incluis - geen idee heeft waar die letters voor staan. Ik heb het maar even opgezocht. Het blijkt te gaan om Environmental, Social en Governance-informatie. Zeg dat dan meteen, zou ik zeggen, liefst vertaald in het Nederlands.

Volgens mij is ESG-informatie trouwens ongeveer hetzelfde als NFI. Maar zulke concurrentie zie je in de afko-wereld wel vaker. Zo wordt het midden- en kleinbedrijf aangeduid met zowel MKB, SME als KMO en zag ik onlangs zelfs de briljante variant OMB's opduiken. U weet wel: owner managed businesses. Zo kun je doorgaan. Wie weet uit het blote hoofd de betekenis van IAF, NV COS, WOK, IA, en FRM? Die laatste zal ik verklappen. FRM staat voor - los geschreven en natuurlijk met de onvermijdelijke hoofdletters - Fraude Risico Management. Althans, in een persbericht dat Protiviti daarover onlangs uitbracht.

Zullen we voortaan gewoon maar spreken en schrijven van frauderisicomanagement? Desgewenst mag u er ook een verbindingsstreepje in opnemen.

Tom Nierop was van november 2001 tot juni 2016 hoofdredacteur van Accountant en Accountant.nl.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.