Nieuws

NBA waarschuwt voor 'tikkende tijdbom' in zorg

De zorgsector kent een aantal risico's die direct samenhangen met de overgangssituatie waarin de sector zich bevindt door de introductie van marktwerking. Dat schrijft de NBA (NIVRA en NOvAA) in haar tweede publieke managementletter: Nieuwe bakens voor de zorg.

De managementletter is het resultaat van het NBA project Kennis Delen. In dit project wordt de collectieve kennis van accountants ingezet om vroegtijdig risico's te signaleren in maatschappelijke sectoren.

Op basis van vijf signalen doet de NBA de zorgsector (ouderenzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg) acht aanbevelingen, met als centrale boodschap dat de bakens in de sector zijn verzet.

In een begeleidende brief aan de brancheorganisaties spreken NIVRA-voorzitter Ruud Dekkers en Frans van der Wel, voorzitter van de Signaleringsraad die het project Kennis delen begeleidt, van "een spagaat" tussen marktwerking en regulering.

"Sturing door de overheid is nog steeds primair financieel gericht, met het accent op de beheersing van het macrobudget. Kwaliteit speelt hierbij maar een beperkte rol, hoewel dit voor de cliënt (patiënt) toch de belangrijkste factor is."

"Het nieuwe prestatiebekostiging vraagt meer dan ooit om bestuurlijke kwaliteit en aandacht voor risicobeheer", schrijven Dekkers en Van der Wel. "Inkomsten zijn niet langer gegarandeerd. Andere belangrijke thema's zijn de financiering van huisvesting, intern geldbeheer, automatisering en informatie."

Zorginstellingen wordt aanbevolen om de koers zo snel mogelijk aan te passen aan de intredende marktwerking. Brancheorganisaties kunnen hierbij helpen.

De overheid wordt aanbevolen duidelijkheid te verschaffen over de financiering van vastgoed en om in de bekostiging expliciet aandacht te besteden aan de kwaliteit van de zorg.

De contouren van de nieuwe regeling van het Ministerie van VWS voor de tariefsopslag voor huisvesting zijn nog niet bekend, signaleert de NBA. Niet duidelijk is, wanneer en hoe het regime in werking treedt en welke overgangsregeling hieraan wordt verbonden.

"De tikkende tijdbom van honderden miljoenen aan afboekingen op vastgoed moet op korte termijn onschadelijk gemaakt worden", waarschuwt de managementletter. "De huidige onzekerheid hierover zorgt voor terughoudendheid bij financiers en stagnering van nieuwbouwprojecten. Dit heeft een ongewenst effect op de kwaliteit van de huisvesting en de verzorging van cliënten en patiënten."

Ook accountants hebben volgens de beroepsorganisatie een rol te vervullen, of het nu gaat om externe accountants, interne accountants, overheidsaccountants of accountants in een financiële functie bij een zorginstelling.

Allen wordt aanbevolen om een actieve rol te spelen bij het veranderingsproces van AWBZ-instellingen naar een inkomensgerichte organisatie en om daarbij deze managementletter als richtsnoer te hanteren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.